Banner

Begonnen met tien onderbouwleerlingen in 2017-2018, is het Matrix Lyceum in Drachten de afgelopen jaren uitgegroeid tot een school met 75 havo- en vwo-leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het is een samenwerking van OSG Singelland en Stichting RENN 4. De samenwerking speelt zich met name af in de klas, blijkt uit een gesprek met directeur Teuny Bosma en docent André van der Veen die wiskunde geeft in de onderbouwklassen.