Banner

Hoe organiseer je een collegiale visitatie die bijdraagt aan passend onderwijs in jouw school? Deze vraag stond centraal in de pilot Collegiale Visitatie Passend onderwijs die het afgelopen jaar door het Steunpunt Passend Onderwijs werd georganiseerd. Vier vo-scholen deden mee aan de pilot,
waaronder het Amadeus Lyceum in Utrecht
en het Almere College in Dronten.

Van elke school namen twee mensen deel die zich op hun school bezighouden met passend onderwijs. Na een eendaagse training, waar de deelnemers onder meer een draaiboek voor een collegiale visitatie aangereikt kregen, zijn er twee scholen – het Amadeus Lyceum en het Almere College – daadwerkelijk gevisiteerd.