Banner

Samenwerkingsverbanden gaan de komende tijd aan de slag met het bestuursverslag en de jaarrekening 2020. Een veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren is dat ieder onderwijsbestuur in het bestuursverslag haar vermogenspositie moet toelichten en verantwoorden. Dit stappenplan helpt samenwerkingsverbanden met het opstellen van het bestuursverslag en de jaarrekening 2020.