Banner

Een bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden en partnerschappen Samen Opleiden 

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren begin 2023 een derde bijeenkomst over de toerusting van leraren op passend en inclusiever onderwijs. Op welke manier worden (aanstaand) leraren voorbereid op passend en inclusiever onderwijs? Wie kan daarin welke rol spelen? Welke rol ligt hier voor de Partnerschappen Samen Opleiden en bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden? Hoe kan men elkaar versterken? De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van elkaar ontmoeten en inspireren aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Programma

Het eerste deel van de ochtend staat de ontmoeting centraal en zal er vanuit OCW informatie gedeeld worden over de routekaart naar inclusie en de uitvraag onder leraren op dit thema. Daarna is er ruimte voor twee presentaties van voorbeelden uit de praktijk van een samenwerkingsverband en partnerschap die al samenwerken aan het professionaliseren en voorbereiden van leraren op passend en inclusiever onderwijs.

Op basis van deze informatie ga je het tweede deel van de ochtend met elkaar aan de slag. Welke opgave zie je in het licht van de routekaart richting inclusiever onderwijs voor de professionalisering van (startende) leraren? Welke rol ligt hier voor de partnerschappen en de samenwerkingsverbanden, hoe kan men elkaar versterken? Welke dilemma’s komen we tegen en welke mogelijkheden zijn er om die op te lossen? Je brengt met elkaar in kaart welke stappen in jouw regio gezet kunnen worden om aan deze opgaven te gaan werken.

Programma

09.00 – 09.30 uur          Inloop met koffie en thee
09.30 – 09.35 uur          Welkom & introductie Steunpunt Passend Onderwijs & Platform
10.00 – 10.20 uur           Presentatie OCW | Routekaart naar inclusie en uitvraag onder leraren
10.20 – 10.35 uur           Pauze
10.35 – 11.30 uur           Twee presentaties uit de praktijk 
11.30 – 12.20 uur           Samen aan de slag voor je eigen regio
12.20 – 12.30 uur           Plenaire afsluiting, evaluerend 
12.30 – 13.30 uur          Lunch (to go)

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 2 februari 2023
Waar: locatie centraal in het land
Tijd: 9.00 – 13.30 uur (inclusief lunch)
Voor wie: Samenwerkingsverbanden: directeuren, bestuurders en begeleiders passend onderwijs. Partnerschappen: programmaleiders, opleiders vanuit de scholen en instituten en coördinatoren die zich bezig houden met doorlopende professionele ontwikkeling.
Aanmelden: via dit formulier