Banner

Op 4 november vond vanuit Crowne Plaza het webinar plaats van de ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp in de school’. De webinar begon met een welkom en toelichting op het programma door Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Marij Bosdriesz van het Nederlands Jeugdinstituut keek vervolgens terug op de gesprekken van het tweede webinar. Na deze terugblik kreeg Jiske Sloot het woord. Zij gaf een presentatie over de aansluiting tussen onderwijs en zorg in Friesland. Wat gebeurt er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau?

In de subgroepen werd doorgesproken over de thema’s a) samenwerking gemeente(n) en onderwijs om jeugdhulp in school tot stand te brengen, b) versterken van kwaliteit van de samenwerking en c) de borging. Hierbij kwamen ook belangrijke (persoonlijke) leerpunten aan bod. Deelnemers gaven daarnaast via de chat aan hoe belangrijk het is om van elkaar te horen wat er elders gebeurt en dat de gesprekken weer inhoud geven voor het gesprek met collega’s.

Na deze gesprekken koppelde Marij Bosdriesz de hoofdpunten plenair terug.  Marlies Peters sloot het webinar af met o.a. de vraag aan de deelnemers welke behoeftes er nog leven ten aanzien van het vervolg. Suggesties voor gastsprekers of mooie praktijkvoorbeelden zijn altijd welkom. Hieronder staat de presentatie en is het webinar in zijn geheel terug te kijken.

Documenten