Banner

Op 8 september vond het tweede webinar van de ontwikkelgroep Jeugdhulp in school plaats. Na een openingswoord van Mike Jolink (SPO) en een terugblik van Marij Bosdriesz (NJi) vonden er twee presentaties uit de praktijk plaats. Bianca Das deelde haar ervaringen vanuit de gemeente Zoetermeer en Nicole Teeuwen vanuit regio IJssel Berkel. Hieronder staat de presentatie en is de webinar in zijn geheel terug te kijken

Presentatie

Webinar