Banner

Bijna 90 vakgenoten reisden op 31 maart af naar Amersfoort, waar de eerste tlv- kennisdeling en netwerkbijeenkomst plaatsvond voor commissieleden tlv. Na een reis door de sneeuw zorgden de studenten van Leerhotel Het Klooster voor een warm welkom en voor verse koffie en thee voor onze deelnemers.

Marjan Zandbergen, beleidsmedewerker van het ministerie van OCW was de eerste spreker van het ochtendprogramma. Na een korte terugblik op de bekostiging van ondersteuning in het onderwijs, richtte zij zich op de actualiteiten en ontwikkelingen die spelen rondom de toelaatbaarheidsverklaringen. Dit gaf de deelnemers stof tot nadenken en het voeren van een goed gesprek tijdens de tafelgesprekken. De opbrengsten van deze gesprekken zijn zichtbaar in de vele post-its met vragen, knelpunten en regionale oplossingen. Zodra al deze opbrengsten in kaart zijn gebracht, delen wij deze met Marjan Zandbergen als input voor de vraagstukken waar het ministerie van OCW zich op dit moment over buigt.

“Het was prettig om met elkaar uit te wisselen en meer inzicht te krijgen in de verschillende werkwijzen van samenwerkingsverbanden”.

De presentatie van Martin Ettema en Arne Breunesse van de Landelijke Bezwaaradviescommissie van Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT) van stichting Onderwijsgeschillen over de Algemene Wet bestuursrecht & toelaatbaarheidsverklaringen leverden nieuwe inzichten en aandachtspunten op voor de samenwerkingsverbanden. Tijdens de lunch, die wederom was verzorgd door de mbo-studenten en hun instructeurs, werd de tijd voor ontmoeten en netwerken goed benut. In de zalen en gangen van het Klooster vonden mensen elkaar en werd er kennis gemaakt en uitgewisseld.

Als laatste onderdeel stonden de ‘thematafels’ op het programma, waarbij de deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek gingen over de inrichting van de commissie, de categoriebepaling of knelpunten uit de praktijk. Ook konden er vragen gesteld worden aan de LBT.

“Wat fijn om situaties te herkennen en met gelijkgestemden na te denken en te spreken over inhoud en inzichten”.

Om 13.30 kwam de bijeenkomst, voor veel deelnemers te vroeg, tot een einde. Conclusie van deze dag was dat er volgend jaar een vervolg op deze bijeenkomst dient te komen, met de voorkeur voor een dagvullend programma. De afwisseling van deze ochtend tussen de inhoud en informatie en de ruimte voor uitwisseling en contact werd als heel positief ervaren. Ook de thema’s werden gezien als actueel en treffend. De boodschap is duidelijk: dit smaakt naar meer!

We maken dankbaar gebruik van de binnengekomen suggesties en buigen ons in het nieuwe schooljaar over een mogelijk vervolg.

“Aan gespreksstof geen gebrek”.

Informatie