Banner

Per 1 augustus 2021 gaat het nieuwe onderzoekskader voor de samenwerkingsverbanden in. Kwaliteitszorg neemt hierbinnen een prominente plek in. Op 2 februari 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs alvast een inkijkje gegeven van dit nieuwe kader. Er werd stilgestaan bij vragen als: wat is er veranderd ten opzichte van het huidige kader? Hoe wordt vanuit dit onderzoekskader gekeken naar begrippen als rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoording? Tijdens de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen via de chat. Na de presentatie van de Inspectie van het Onderwijs werd in gespreksgroepen ingezoomd op de ontwikkelvragen van de deelnemers. Bekijk hieronder de presentatie en het webinar.

Documenten

Webinar