Banner

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseerden het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugdinstituut een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Deze publicatie geeft hiervan een overzicht.