Banner

Het Dashboard passend onderwijs is een interactief dashboard waar samenwerkingsverbanden unieke informatie kunnen vinden over passend onderwijs op schoolniveau, binnen hun eigen samenwerkingsverband. Met deze informatie kunnen zij actief sturen op kwaliteitsverbetering en verantwoording. Op deze wijze geeft het dashboard samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in historische trends, onderling te vergelijken en van elkaar te leren.