Banner

In deze online bijeenkomst stond de vraag centraal wat de ontwikkelingen rond evidence informed werken opleveren voor scholen en samenwerkingsverbanden. Tijdens de themabijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de werkwijze, de laatste stand van zaken van het praktijkgerichte onderzoek van het NRO en een toelichting vanuit een praktijkvoorbeeld. Kortom: veel informatie om zelf aan de slag te gaan!

De bijeenkomst begon met een presentatie van dr. Anje Ros. Zij ging in op de principes van evidence informed werken en hoe je als samenwerkingsverband met onderzoekmatig en cyclisch werken aan de slag kunt met onderwijsverbetering. Het gaat om het versterken van je school of samenwerkingsverband als lerende (netwerk) organisatie, waarin geleerd wordt van elkaar, van kennis uit onderzoek en van expertise van buiten.

Mesut Çifçi MSc en Petra Balk van het NRO vertelden over de langlopende praktijkgerichte onderzoeken uit de programmalijn ‘Gedrag en Passend Onderwijs’ (lopend) en ‘Onderwijsondersteuning’ (startend). Mesut ging onder andere in op de opzet van de programma’s, wat de mogelijkheden zijn om deel te nemen aan praktijkgericht onderzoek, wat dit oplevert en waar je de informatie uit afgeronde en lopende onderzoeken kunt vinden.

Vervolgens lichtte Michiel van der Grinten en Suzanne Gerritsen (Oberon) het onderzoek en de ONZE- aanpak van samenwerkingsverband PPO Rotterdam toe. Tijdens deze presentatie kwamen ook een schoolleider, een IB-er, een gedragsconsulent en een zorg assistent in beeld om te vertellen over hun ervaringen met het onderzoek, de impact en de lessen. 

Documenten

Webinar