Banner

In de gesloten residentiële jeugdzorg leven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen gezin. Maatschappelijk vinden we het niet meer acceptabel dat jongeren in een gesloten setting verblijven. Daarom werken gemeenten en onderwijs samen aan het stoppen met gesloten jeugdzorg en het bieden van passende zorg en onderwijs aan jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben. Tijdens het webinar op 12 april gingen wij in gesprek met Gunou Mahmoud, ervaringsdeskundige ExpEx, Wieteke Smit, beleidsadviseur ministerie van OCW, Joost van Caam, voorzitter van de landelijke expertgroep Residentieel onderwijs en projectleider binnen StroomOp, Frans Jordaan, directeur-bestuurder VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden en Nico van der Velden, verandermanager residentieel onderwijs iHub.

Hieronder is meer informatie beschikbaar en het webinar in zijn geheel terug te kijken.

Meer informatie

Webinar