Banner

Zeven Zwolse scholen (vso, praktijkonderwijs, mbo-entree) en Tiem, de sociale werkvoorziening van de gemeente Zwolle, hebben de handen ineen geslagen om de kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. In het zogenoemde SamenWerkTraject, dat in dit praktijkvoorbeeld wordt beschreven, krijgen deze jongeren meer zicht op hun arbeidsmogelijkheden en worden zij toegeleid naar een stageplaats of naar (beschut) werk.