Banner

Het is één van de 25 verbetermaatregelen die is voortgekomen uit de evaluatie van passend onderwijs: elk samenwerkingsverband dient een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland heeft daar al jarenlang ervaring mee en participeerde in de werkgroep (van OCW) die een leidraad ontwikkelde voor het opzetten van een ouder- en jeugdsteunpunt. “Het is geen recept, want elk samenwerkingsverband en elke regio is weer anders”, zegt Eva Schmidt – Cnossen, regisseur van het Oudersteunpunt in Noord- Kennemerland. Hoe heeft haar eigen samenwerkingsverband het Oudersteunpunt opgezet?

Lees hier het interview van één van de betrokken ouders van dit Oudersteunpunt.