Banner

Sommige jongeren gaan niet meer naar school of zijn enige tijd niet in staat om fysiek onderwijs op school te volgen. In het land zijn ondanks de beperkte ruimte die daarvoor tot op heden wettelijk geboden wordt, verschillende initiatieven ontplooid om deze jongeren toch onderwijs buiten het schoolgebouw ofwel ‘afstandsonderwijs’ te bieden.

In dit boekje presenteren we een aantal voorbeelden van afstandsonderwijs die nu al gerealiseerd zijn. Deze initiatieven lopen soms voor de muziek uit en geven vorm aan het onderwijsrecht van leerlingen. Naast de voordelen van deze initiatieven voor de leerlingen zijn ook de beperkingen en belemmeringen waar zij tegen aanlopen in beeld gebracht.

Met deze voorbeelden hopen het Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado en Ouders & Onderwijs scholen te inspireren bij het organiseren van onderwijs voor leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten.