Banner

Soms wordt scholen gevraagd om bij leerlingen medische handelingen uit te voeren. Onder welke voorwaarden mogen leerkrachten medische handelingen verrichten? Zijn ze daartoe verplicht? Hoe regelen je dat zorgvuldig en welke protocollen moet je bestuurlijk vastleggen? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Hier vind je informatie en instrumenten die informatie geven over de positie van onderwijspersoneel bij medisch handelen.

Q&A medisch handelen in het onderwijs po

Deze Q&A geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over medisch handelen in het primair onderwijs.

Handreiking medisch handelen Voion

Voion, het arbeidsmarkt & opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, ontwikkelde deze handreiking voor medisch handelen en medicijnverstrekking in vo-scholen.

Stappenplan ‘diabeteszorg op school’

In dit stappenplan wordt beschreven hoe de gezondheidszorg voor kinderen met diabetes (diabeteszorg) in onderwijstijd kan worden ingevuld.

Stroomschema Zorg op school

Welke partij er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. In het Stroomschema Zorg op school geeft het ministerie van OCW aan welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

Deze factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.