Banner

Schoolverzuim is een alomtegenwoordig en moeilijk probleem waarmee professionals in de geestelijke gezondheidszorg en op school worden geconfronteerd. Zelfs in milde vormen blijkt schoolverzuim een ​​belangrijke risicofactor te zijn voor sociale, gedrags- en academische problemen in de vroege kinderjaren en adolescentie, evenals psychiatrische, economische en beroepsproblemen op volwassen leeftijd. Problematisch ziekteverzuim wordt al decennia lang onderzocht door professionals uit veel verschillende disciplines, wat heeft geleid tot een behoorlijk versplinterde literatuur.

De aanpak van schoolverzuim op meerdere niveaus biedt een geïntegreerde strategie voor het voorkomen, beoordelen en aanpakken van gevallen van jongeren met schoolverzuim op meerdere niveaus van ernst en complexiteit. Dr. Christopher Kearney presenteert een meerlagig raamwerk op basis van preventie (Tier 1), vroege interventie voor opkomende gevallen (Tier 2) en uitgebreidere interventies en systemische strategieën voor ernstige gevallen (Tier 3). Elk niveau is gebaseerd op empirisch ondersteunde strategieën uit de literatuur en de nadruk wordt gelegd op specifieke, implementeerbare aanbevelingen. Deze benadering is gebaseerd op een Response to Intervention-model dat naar voren is gekomen als een krachtige gids voor preventie, beoordeling en behandeling van sociale en academische problemen op scholen. Response to Intervention is gebaseerd op principes die parallel lopen met ontwikkelingen in de literatuur over schoolverzuim: (1) een proactieve focus op vroege identificatie van leer- en gedragsproblemen en onmiddellijke, effectieve interventie, (2) universele, gerichte en intensieve interventies, (3) frequente voortgangsbewaking, (4) functionele gedragsbeoordeling, (5) empirisch ondersteunde behandelprocedures en -protocollen om belemmeringen voor academische prestaties (inclusief verzuim) te verminderen, en (6) een teamgebaseerde aanpak voor implementatie.

De informatie in dit boek is goed te vertalen naar de Nederlandse context en biedt scholen ook veel praktische handvatten voor het bevorderen van de schoolaanwezigheid van hun leerlingen.