Banner

Zeker voor jongeren met extra ondersteuningsbehoeften is de overgang naar het mbo een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Deze publicatie geeft de betrokken partijen handreikingen en praktische tips om de overgang goed te laten verlopen. De handreiking is geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.