po vo
12 januari 2021

Wijzigingen Wms per 1 januari 2021

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is aangepast per 1 januari 2021. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Ook moet er voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband een sollicitatiecommissie worden ingesteld. De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraden zijn aan deze wijzing van de Wms aangepast.

Benoeming bestuurder

Met deze wijziging is het benoemingsproces voor de samenwerkingsverbanden gelijk getrokken aan het proces voor de schoolbesturen. Het gaat hier over de uitvoerend bestuurder. Ook wel directeur, directeur-bestuurder of bestuurder genoemd. De wetswijziging gaat niet over de benoeming van het intern toezicht van een samenwerkingsverband.

Sollicitatiecommissie

Voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband moet een sollicitatiecommissie worden ingesteld. Van die sollicitatiecommissie dient in elk geval deel uit te maken:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de MR van het samenwerkingsverband;
  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de OPR;
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

Modelreglementen

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn aangepast aan de wijzigingen. In de modelreglementen OPR PO en VO is deze bepaling verwerkt in artikel 18a. Tot 1 januari 2021 bevatte artikel 18a een facultatieve bepaling.

Downloaden

 

Bron: WMS
Artikel Wijziging Wms op 1 januari 2021
Artikel Modelreglementen OPR aangepast aan wijzigingen Wms per 1 januari 2021


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video