po vo
6 juli 2017

Wetsvoorstel tot wijzigen onderwijswetten vo

Recent is er een wetsvoorstel ingediend tot ‘wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs’. Enkele onderdelen hiervan zijn van belang voor samenwerkingsverbanden vo. Zo is nu bij wet geregeld dat de groeibekostiging niet alleen bestaat uit het ondersteuningsdeel, maar ook de basisbekostiging. Daarnaast worden de swv’en gelijkgeschakeld met het vo waar het gaat om de wachtgeldregeling (tot nu toe waren de kosten volledig voor het swv).

Kernpunten bij de invoering van de wet ‘passend onderwijs’ zijn een zorgplicht voor scholen om voor alle leerlingen met een ondersteuningsvraag een passend onderwijsaanbod te bieden, de inrichting van samenwerkingsverbanden waarin scholen samenwerken en die gezamenlijk moeten zorgen voor ondersteuningsvoorzieningen en de bekostiging van de zware ondersteuning van leerlingen.
Bij de uitvoering van de wet is in een aantal gevallen gebleken dat vooral op het gebied van bekostiging een aantal (technische) wijzigingen nodig is om tot een goede en zorgvuldige uitvoering te komen. Daarnaast wordt er van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele technische aanpassingen en wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen.

Bekijk de volledige tekst.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video