po vo
14 september 2020

Wetsvoorstel rond vrijstelling leerplichtwet ter consultatie

Betrokkenen kunnen tot en met 1 oktober aanstaande via een internetconsultatie reageren op een wetsvoorstel dat moet regelen dat een vrijstelling van de leerplichtwet – bij lichamelijke of psychische gronden – alleen wordt afgegeven als dit het beste aansluit bij het kind.

Om dat doel te bereiken, wordt in het wetsvoorstel vastgelegd dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs te volgen, ook altijd een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze tot zijn beschikking heeft bij zijn afweging.

Daarnaast is het zo dat op dit moment een vrijstelling alleen voor de duur van een jaar of voor de duur van de gehele schoolperiode kan worden afgegeven. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat meer variatie mogelijk wordt in de duur van de vrijstelling en daarmee wordt (meer) recht gedaan aan de ontwikkeling van het kind.

De verwachting is dat deze wetswijziging mogelijk gaat leiden tot minder vrijstellingen 5 onder a. Geef uw reactie via de internetconsultatie.


Nieuws 25 november 2020

Kamer akkoord met doorontwikkeling passend onderwijs: 25 verbeterpunten

De Tweede Kamer wil dat minister Slob haast maakt met de uitvoering van zijn eerder bekendgemaakte 25 verbeterpunten. Dat bleek […]

Meer lezen »

Nieuws 24 november 2020

Internetconsultatie wetsvoorstel voor doorbraak jeugdhulp en onderwijs

Om thuiszitten te voorkomen en/of het aantal thuiszitters te beperken, is het vaak nodig dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Tot […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video