po vo
14 september 2020

Wetsvoorstel rond vrijstelling leerplichtwet ter consultatie

Betrokkenen kunnen tot en met 1 oktober aanstaande via een internetconsultatie reageren op een wetsvoorstel dat moet regelen dat een vrijstelling van de leerplichtwet – bij lichamelijke of psychische gronden – alleen wordt afgegeven als dit het beste aansluit bij het kind.

Om dat doel te bereiken, wordt in het wetsvoorstel vastgelegd dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs te volgen, ook altijd een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze tot zijn beschikking heeft bij zijn afweging.

Daarnaast is het zo dat op dit moment een vrijstelling alleen voor de duur van een jaar of voor de duur van de gehele schoolperiode kan worden afgegeven. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat meer variatie mogelijk wordt in de duur van de vrijstelling en daarmee wordt (meer) recht gedaan aan de ontwikkeling van het kind.

De verwachting is dat deze wetswijziging mogelijk gaat leiden tot minder vrijstellingen 5 onder a. Geef uw reactie via de internetconsultatie.


Nieuws 29 september 2020

Kinderombudsman: kinderen met complexe problematiek hebben moeite met passend onderwijs

Tot nu toe was er weinig bekend over de ervaringen van kinderen en passend onderwijs. De Kinderombudsman vroeg bijna 200 […]

Meer lezen »

Nieuws 29 september 2020

Deelname werkgroep Ontwikkelinstrument so/vso en samenwerking speciaal-regulier in de regio

Intensivering van de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in het werkveld, ook bij de evaluatie […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video