po vo
11 december 2019

Vooruitblik activiteitenaanbod 2020

In 2020 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs verschillende ondersteunende activiteiten. We willen u graag attenderen op de bijeenkomsten die gepland staan in het eerste kwartaal.

Ontwikkelgroep levend schoolondersteuningsprofiel (SOP)
De eerstvolgende bijeenkomst voor Ontwikkelgroep levend schoolondersteuningsprofiel staat gepland op 9 januari (9.00 – 11.00) en 26 maart (9.00 – 11.00) 2020. In 2019 is de ontwikkelgroep Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van start gegaan. De ontwikkelgroep werkt aan de verrijking van gesprekshandreiking ‘In gesprek over het schoolondersteuningsprofiel’ en bestaat uit vertegenwoordigers afkomstig uit po, vo en samenwerkingsverbanden. De groep komt in 2020 ongeveer vier keer bij elkaar en onderzoekt in een aantal sessies het SOP-vraagstuk kritisch en scherp.

Ontwikkelgroep jeugdhulp op school
Op steeds meer scholen wordt jeugdhulp op het niveau van de school georganiseerd. Dit gebeurt op verschillende manier. Wat kun je van deze verschillende vormen leren? Wat werkt goed en welke vraagstukken spelen er nog? Uit verschillende ervaringen blijkt dat het laagdrempelig kunnen schakelen naar jeugdhulp zware ondersteuning kan voorkomen en dat docenten op de scholen in hun handelen gebaad zijn bij de adviezen die jeugdhulpmedewerkers kunnen geven. De eerste bijeenkomst staat gepland op 30 maart (12.30 -15.30). De groep komt in 2020 ongeveer vier keer bij elkaar.

Ontwikkelgroep (preventie van) thuiszitten
Op 25 maart (12.30 – 15.30) start de ontwikkelgroep (preventie van) thuiszitten. Op basis van het Regioplan onderzoek naar thuiszitters blijk er een grote behoefte vanuit verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten om kennis en expertise met andere uit te wisselen als het gaat om het zoeken en vinden van succesvolle aanpakken voor het voorkomen en verminderen van het aantal thuiszitters. Middels een combinatie van kennisuitwisseling (ervaringen, maar ook bevindingen uit onderzoek) en veel ruimte om vragen met elkaar te bespreken wil het SPO een plek bieden waar men elkaar verhelpt op de vraagstukken rond thuiszitten. De groep komt in 2020 ongeveer vier keer bij elkaar.

Ontwikkelgroep intensieve samenwerking regulier – speciaal onderwijs
Op 11 februari (09:30-12:30) is de eerstvolgende bijeenkomt voor ontwikkelgroep intensieve samenwerking regulier – speciaal onderwijs. Po en vo zullen dan weer apart bijeenkomen. Ook sluiten nieuwe deelnemers aan, die zich via de landelijke conferentie hebben gemeld. We gaan ons met diverse thema’s bezighouden. Richting zomer 2020 gaan nog twee bijeenkomsten gepland worden.


Nieuws 17 juli 2020

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Ben u op zoek naar een inspirerend praktijkvoorbeeld rondom zorg en onderwijs op maat voor kinderen met ernstige beperkingen? Lees […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2020

Beëindiging bekostiging begrotingsmodules voor samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) voor het primair- en het voortgezet onderwijs de ontwikkeling en updates […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video