po vo
24 juni 2020

Vooraankondiging nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’.

Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Meer informatie over de mogelijkheden van het experiment vind u hier.

Scholen kunnen vòòr 1 augustus 2020 een aanvraag indienen om deel te nemen aan het experiment in het schooljaar 2020-2021. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden.

Meer informatie en desgewenst ondersteuning bij de aanvraag kan worden verkregen bij het Steunpunt passend onderwijs, bij Marlies Peters, medewerker Steunpunt Passend Onderwijs po-vo; m.peters@poraad.nl of 06-13965059  en bij de ondersteuners samenwerking regulier – speciaal van het NCOJ, bij Marij Bosdriesz; marij.bosdriesz@ncoj.nl  of  06 – 166 108 17.


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video