po vo
18 januari 2019

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller bezoekt Rotterdamse dovenschool

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, bezocht vorige week dovenschool de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Tijdens zijn bezoek sprak hij met twee leerlingen van het Auris College (Rotterdam) en volgde hij een les in groep vijf/ zes, waar een dove leerkracht les gaf in Nederlandse gebarentaal. Zo kon Rosenmöller zelf ervaren hoe leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben toch onderwijs kunnen volgen.

Verder sprak Rosenmöller sprak met de begeleiders van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. Doel was om meer inzicht te krijgen in de voorbereidingen die het speciaal onderwijs treft om leerlingen voor te bereiden op het regulier onderwijs. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt er tussen regulier en speciaal onderwijs steeds vaker samengewerkt.

De voorzitter ziet nog wel wat uitdagingen als het gaat om passend onderwijs en hij vraagt zich af hoe inclusief onderwijs moet zijn en wat daarin van leraren gevraagd kan worden. Het bezoek van Rosenmöller is daarmee een directe uitnodiging aan Auris (groep) om als één van de vijf dovenscholen in Nederland, om vanuit de onderwijsketen mee te denken.


Nieuws 17 april 2019

Netwerkbijeenkomst (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg

Op 28 november 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) in Utrecht de landelijke netwerkbijeenkomst, waarin u op de hoogte […]

Meer lezen »

Nieuws 17 april 2019

Ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP)

U kunt zich nu aanmelden voor de ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het SOP kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video