po vo
11 december 2017

Verslag masterclass ‘Public Affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’

Op maandag 4 december werd in de Mariënhof in Amersfoort de laatste van drie masterclasses van de VO-raad voor bestuurders, directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden passend onderwijs gehouden.

Gemeenten spelen een hoofdrol in het netwerk van samenwerkingsverbanden. Al was het maar omdat beide partijen door wetgeving tot elkaar veroordeeld zijn. Het is voor bestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden dan ook zaak om goed de weg te weten in de gemeentelijke organisatie, en om met de verantwoordelijke ambtenaren steeds het gezamenlijke belang te vinden als het gaat om beleid, middelen en faciliteiten. Mariëlle van Oort, naamgeefster van Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie, is al twintig jaar gepokt en gemazeld in het spel dat gemeenten en hun stakeholders spelen. Aan ruim 20 deelnemers van deze masterclass geeft zij daarover college, geassisteerd door Marc van Dijk, als oud-wethouder van diverse gemeenten een oude rot in het vak, en haar dochter Bente van Oort, lid van het jongerenpanel Zorg en Perspectief van Fonds Nuts Ohra.

Roeren in de soep

Van Oort schetst allereerst een globaal beeld van de ‘arena’ van de gemeentelijke politiek. Welke rollen hebben de diverse spelers in dit spel: de burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren? En het belangrijkste: wanneer moet je waarvoor bij wie zijn? Timing is wezenlijk: kom niet met je zaak aan als het beleid al is vastgesteld. Ze wijst erop dat het goed is om je te realiseren dat de gemeentelijke politiek niet te vergelijken is met de landelijke: waar bij die laatste bijna altijd sprake is van fractiediscipline, hoeft een raadslid zijn wethouder helemaal niet altijd te volgen, ook niet als ze van dezelfde politieke partij zijn. Het heeft dan ook altijd zin om te ‘roeren in de soep’. Je moet leren om te spelen met de diverse gemeentelijke gremia; soms meespelen, soms tegenspel bieden, ja soms zelfs partijen tegen elkaar uitspelen.

Sufferdje

De onderbuik spreekt volgens Van Oort in de gemeente een duchtig woordje mee, zeker bij lokale partijen, waarvan het aantal de laatste jaren enorm stijgt. Speel daarop in als het je uitkomt! En wees je ervan bewust dat je de gemeente heel wat te bieden hebt op het terrein van passend onderwijs, dat immers niet tot de gemeentelijke opdracht behoort: kennis van zaken, een groot netwerk, praktijkervaring, oplossingen voor gemeenschappelijke problemen … ‘Daar zit jullie kracht, speel daarmee!’, is haar advies. Nodig een wethouder uit om eens te kijken op een school, neem een leerling mee, houd het ‘dichtbij’, organiseer een conferentie, doe aan storytelling, ook via de media, en dan vooral het plaatselijke ‘sufferdje’. ‘Dat heeft meer invloed dan een verhaal in De Telegraaf.’

Slappe bodem

Ter illustratie van hoe je het spel kunt spelen, geeft Van Oort het voorbeeld van hoe het Platform Slappe Bodem succesvol wist te pleiten voor zijn zaak rond de gevolgen van bodemdaling in het Groen Hart. Niet door het uitsluitend op veiligheid te gooien, maar door ook het behoud van ons gebouwde erfgoed naar voren te brengen – in een monumentengemeente als Gouda een doorslaggevend argument. Een regelrechte eyeopener, getuige deze reactie van een directeur-bestuurder: ‘Je bent altijd geneigd om vanuit je eigen referentiekader te denken en daarop te blijven hameren. Maar nu denk ik: hé, misschien staat er ergens een bedreigd monumentaal pand waarin iets mogelijk is met een combinatie van onderwijs en zorg! Out-of-the-box denken: dat moet ik voortaan meer doen!’

Suïcide als trigger

Verdeeld over vier groepjes gaan de deelnemers vervolgens oefenen met deze manier van denken. Ze moeten een doel formuleren dat ze willen bereiken, met daarbij originele argumenten om hun zaak bij de gemeente te bepleiten. Dat blijkt moeilijk te zijn: de meeste invalshoeken blijven dicht bij alles wat direct met onderwijs te maken heeft. Maar er is toch ook een groepje bij dat toenemend suïcidaal gedrag van jongeren als trigger noemt om meer geld voor onderwijs-zorgarrangementen uit te trekken. Zeer goed bedacht, vindt Van Oort. Slotconclusie van een van de deelnemers: ‘Heel interessant om te zien wie nou echt de mensen zijn met wie je in gesprek moet gaan en wat je boodschap kan zijn. Vooral dat je vaak juist bij de gemeenteraad moet zijn, en niet altijd op het ambtenaarniveau moet blijven hangen. Daar kun je in de praktijk wat mee!’

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert ook weer in 2018 regelmatig masterclasses over diverse onderwerpen. Houd hiervoor onze agenda in de gaten.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video