po vo
15 december 2017

Verslag informatiebijeenkomst samenwerking vo en vso

Op 13 november 2017 vond bij Eduwiek in Hoogeveen een informatiebijeenkomst plaats over de mogelijkheden tot samenwerking tussen vo- en vso-scholen in het kader van passend onderwijs. Ook werden er diverse praktijkvoorbeelden besproken.

Dr. ir. Albert Weishaup, directeur-bestuurder van het Roelof van Echten College, heette de deelnemers van harte welkom en gaf een toelichting op het concept Eduwiek. Eduwiek is een unieke school voor voortgezet onderwijs waar speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gecombineerd worden.

Vervolgens informeerde Dolf van Veen de aanwezigen over de stand van zaken rondom het onderzoek naar samenwerking tussen vo en vso.
Zodra het onderzoek is afgerond, worden de bevindingen gedeeld.

Achtergrond van het onderzoek:
• na onderzoek naar so-sbo ligt de focus nu op op vo-vso
• financiering praktijkonderzoek OCW

Uitvoeringskader:
• evaluatie passend onderwijs NRO
• samenwerking met LECSO, VO-raad, Platform Praktijkonderwijs

Opzet van het onderzoek:
• vier praktijkbeschrijvingen
• internetvragenlijst vso 3 en 4, pro en swv

Daarna gaven Dominique van den Elst van OCW en Floor Wijnands van de Inspectie een uiteenzetting over de bestaande mogelijkheden ten aanzien van de samenwerking tussen vo en vso.

Praktijkvoorbeelden

Na de plenaire presentaties werd er in drie groepen een praktijkvoorbeeld besproken, waarna er gelegenheid was tot vragen en discussie. Er werden drie praktijkvoorbeelden gedeeld.

In de bespreking werd een aantal aandachtspunten geformuleerd die zorgen voor een geslaagde samenwerking:
• de directie is een belangrijke schakel om het team in beweging te zetten
• start een pilot met docenten die enthousiast zijn
• zorg voor professionalisering van docenten (vso-docenten kunnen hierbij een rol spelen)
• begin klein en ben tevreden met kleine successen
• neem alle partners aan de voorkant mee (denk hierbij ook aan OCW en de inspectie en ouders)
• zorg dat de aanpak geborgd wordt (financiering)
• zorg dat de locatie van de reguliere en de vs0-school zich op korte afstand van elkaar bevinden
• deel ervaringen met andere scholen

Afsluiting

Voor de liefhebbers was er nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding in Eduwiek door docenten van deze locatie. Een mooi voorbeeld van samenwerking binnen een gebouw.
Na afloop gaven de deelnemers aan dat het een geslaagde bijeenkomst was; ervaringen met andere scholen uitwisselen en praktijkvoorbeelden delen werd als erg nuttig ervaren.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video