vo
23 oktober 2018

Verrassend Passend: special over samenwerking regulier en speciaal vo

Krachtige samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs – waar nodig in samenspraak met jeugdhulp, welzijn en zorg – is van groot belang om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs of in een geïntegreerde voorziening te kunnen ondersteunen. Door de invoering van passend onderwijs is er in diverse scholen en samenwerkingsverbanden een intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs op gang gekomen, en waar deze samenwerking al bestond, is die verder in een stroomversnelling geraakt.

In het veld ontstaan steeds meer creatieve vormen van deze samenwerking. Door gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten blijkt er veel meer mogelijk om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (onder het motto ‘1+1= 3’) een passend aanbod te doen.

In deze nieuwe special van Verrassend Passend staat een zestal best practices van deze samenwerking tussen vo en vso beschreven. Mooie verhalen, verteld door enthousiaste mensen uit de praktijk. De publicatie wordt afgesloten met een nabeschouwing van Dolf van Veen, projectleider van twee onderzoeksrapporten over intensieve samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

Bekijk Verrassend Passend Special samenwerking regulier – speciaal.


Nieuws 17 januari 2019

Nieuw: handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun […]

Meer lezen »

Nieuws 15 januari 2019

Reminder oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

In april 2019 presenteert de Inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ op het gelijknamige congres. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video