po vo
11 april 2019

Vernieuwde ‘Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp’ (AOJ)

De vernieuwde ‘Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp’ (AOJ) geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van regionale samenwerking rondom jeugdhulp. Nieuw is de integrale en vraaggestuurde opzet van de cijfers over onderwijs en jeugdhulp, maar bijvoorbeeld ook de toelichting op de cijfers en wat een regio daarmee kan. Dit levert per thema een (openbare) rapportage met gecombineerde gegevens op, die bijdraagt aan het realiseren van de verbinding van het onderwijs en de jeugdhulp in de praktijk.
Zo biedt de de AOJ gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp, die kunnen helpen bij het uitvoeren van preventief jeugdbeleid bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk. Ook helpt deze monitor bij de uitvoering van preventief jeugdbeleid.  De AOJ is een initiatief van de verbinding onderwijs–jeugd, een samenwerking tussen de de VO-raad, de PO-Raad, VNG en het Nederlands Jeugdinstituut en geïnitieerd om de visie en doelen op de aansluiting onderwijs en zorg te volgen en te monitoren.

Nieuws 17 juni 2019

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Nieuw programma SLO: Passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van een passend taal- en rekenonderwijsaanbod voor leerlingen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video