po vo so
12 mei 2021

Vernieuwde handreiking om onderwijs en zorg te combineren binnen de wettelijke kaders

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. Daarnaast is in de handreiking een handig schema opgenomen voor het toepassen van de afwijking van het minimaal aantal uren onderwijstijd.

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij extra zorg nodig hebben. Initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg bieden, konden zich vanaf 31 maart 2021 tot en met 16 april 2021 aanmelden voor de Proeftuinen onderwijszorginitiatieven. De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorginitiatieven uitzoeken hoe het komt dat kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben, niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. De nieuwe handreiking ‘Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet’ kan hierbij ondersteunen.


Nieuws 17 juni 2021

De Kennisrotonde – begeleiding (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek, en […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juni 2021

Handelingskader thuisblijvers corona

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video