po vo
10 januari 2019

Verevening en verwijzingen naar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Heeft verevening invloed op de verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Evaluatie Passend Onderwijs heeft in de periode tot en met 2017 onderzocht is of dit zo is. Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ‘Trends in verwijzingen speciaal onderwijs, 2011-2017’.

Wat is verevening?

De verevening is een maatregel die het budget waarover samenwerkingsverbanden kunnen beschikken baseert op het totale aantal leerlingen in het samenwerkingsverband en niet meer op deelnamecijfers aan speciaal onderwijs of andere speciale voorzieningen. Uitgangspunt in deze berekening is het budget dat landelijk in 2011 aan speciale leerlingenzorg werd besteed (normjaar). Sommige samenwerkingsverbanden krijgen door de verevening meer budget dan voorheen (positieve verevening), andere minder (negatieve verevening). De verevening vindt niet in één keer plaats, maar in vijf stappen, in de periode van 2016 tot 2020. Anno 2017 is de verevening nog maar voor 25% doorgevoerd, de komende drie jaar volgt de resterende 75%. Lees verder in de flyer.

Bron: Koopman, P., & Ledoux, G. (2018). Trends in verwijzingen speciaal onderwijs, 2011-2017. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.


Nieuws 17 januari 2019

Nieuw: handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun […]

Meer lezen »

Nieuws 15 januari 2019

Reminder oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

In april 2019 presenteert de Inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ op het gelijknamige congres. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video