po vo
13 mei 2019

Veel aanvragen subsidie voor begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling. Begin december 2018 is de Subsidieregeling begaafde leerlingen PO en VO gepubliceerd. Deze subsidieregeling heeft tot doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. In totaal zijn er 138 aanvragen voor subsidie ingediend. Bij 9 aanvragen gaat het om een gezamenlijke aanvraag van samenwerkingsverbanden. Er is sprake van een grote diversiteit in de plannen. Expertiseontwikkeling, kennisdeling en regionale samenwerking zijn daarbij belangrijk. (Bron: SLO) Wilt u meer weten over de subsidieregeling lees dan hier verder.

Kijkt u voor meer informatie over hoogbegaafdheid en de doelgroep dubbel bijzonder ook eens naar de volgende documenten:

Daarnaast vindt u ook meer informatie op:

  • www.talentstimuleren.nl
  • www.talentstimuleren.nl/thema/dubbel-bijzonder en
  • www.talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid.

Verder plaatsen we regelmatig nieuws op de website van Steunpunt Passend Onderwijs, waaronder informatie over de subsidieregeling hoogbegaafdheid.


Nieuws 19 februari 2020

Interview over thuiszitters met de onderzoekers van ‘Niet thuis geven’

Het veelgehoorde idee dat externaliserende gedragsproblematiek, moeilijk hanteerbaar gedrag, de hoofdoorzaak is van thuiszitten moet worden herzien, zo blijkt uit […]

Meer lezen »

Nieuws 13 februari 2020

Nieuwe campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, heeft het Ministerie van OCW de […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video