po vo
17 oktober 2019

Vanaf 1 november toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs. Dit wordt onderdeel van het vierjaarlijkse inspectieonderzoek.

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Als een school zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen – al dan niet via het samenwerkingsverband – dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst.

Als de inspectie een signaal krijgt dat de zorgplicht niet wordt nageleefd, of dit tijdens een onderzoek vaststelt, zal handhavend worden opgetreden. Lees meer op de website van de onderwijsinspectie


Nieuws 27 mei 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvangcentra en de bso zijn weer gestart. Het […]

Meer lezen »

Nieuws 27 mei 2020

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video