po vo
28 februari 2018

Vacature projectleider Dashboard passend onderwijs

De VO-raad is op zoek naar een projectleider Dashboard passend onderwijs (0,8 fte).

Het Dashboard passend onderwijs is een online omgeving voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs, ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad. Samenwerkingsverbanden gebruiken de informatie uit het Dashboard voor verantwoording en sturing. Het Dashboard wordt gebruikt door 148 van de 152 landelijke samenwerkingsverbanden. Jij zet je in voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van en de tevredenheid met het Dashboard.

De functie

In de functie van projectleider ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het Dashboard passend onderwijs. Je haalt de wensen van de samenwerkingsverbanden op en je vertaalt deze wensen voor de ICT-ontwikkeling. Je zorgt ervoor dat het ICT-team de nieuwe onderdelen voor het Dashboard kan ontwikkelen, o.a. door het schrijven van user stories. Ook initieer en leid je de totstandkoming van dataspecificaties en leveringsafspraken met onderwijspartners zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Je communiceert met gebruikers van het Dashboard passend onderwijs (o.a. door het schrijven van nieuwsberichten en het geven van workshops) en je beantwoordt de vragen van gebruikers die binnenkomen.

Daarnaast draag je zorg voor de plan- en adviesvorming. Je treedt binnen de PO-Raad en VO-raad op als centraal aanspreekpunt voor het Dashboard en draagt zorg voor de afstemming op strategisch en operationeel niveau met alle partners en stakeholders van het Dashboard (zowel intern als extern). Tevens bewaak je de lijnen in communicatie, doorontwikkeling en financiën.

Wij zoeken

Een verantwoordelijke projectleider die graag aan de slag wil met een webapplicatie om samenwerkingsverbanden bij hun werk te ondersteunen, die ervaring heeft met ICT en het onderwijs kent.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • communicatie met gebruikers en stakeholders, o.a. door het schrijven van nieuwsberichten en het geven van workshops;
 • een goede afstemming, samenwerking en communicatie met het ICT-team. Je werkt Scrum en vervult de rol van product owner;
 • het tot stand komen van nieuwe functionaliteiten en dataleveringen;
 • de plan- en adviesvorming binnen de PO- en VO-raad;
 • een goede interne aansluiting van het instrument op de beleidslijnen van de PO-Raad en VO-raad met betrekking tot verantwoording en passend onderwijs;
 • het in de gaten houden van de voortgang van de activiteiten;
 • de resultaten en het gebruik van het Dashboard;
 • het beheer van het budget.

Wij bieden

De PO-Raad en VO-raad bieden deze functie aan voor 4 dagen per week (0,8 fte) voor de periode van een jaar. We kennen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de functie van medior projectleider. Je bent onderdeel van het enthousiaste en resultaatgerichte team van Vensters PO en VO en valt onder de beleidsdomeinen goed bestuur en governance.

Deze functie is echt iets voor jou, als je:

 • houdt van het bedenken en uitwerken van oplossingen en nieuwe ontwikkelingen;
 • zelfstandig goed kunt werken in een team;
 • in staat bent zelf lijnen en een planning uit te zetten;
 • het leuk vindt om te werken in een politieke en bestuurlijke omgeving;
 • goed kunt communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • snel nieuwe informatie eigen kunt maken;
 • bekend bent met scrumprocessen en projectmatig werkt;
 • een netwerker bent.

Organisatieprofiel

De VO-raad is de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv voor 16 maart naar vacature@vo-raad.nl. Tussen 19 en 23 maart voeren we de eerste ronde selectiegesprekken. Starten kan per 1 april of 1 mei, afhankelijk van een (eventuele) opzegtermijn. Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar Maartje Meuwissen, productmanager VO-raad, bereikbaar via 030 232 48 00 of maartjemeuwissen@vo-raad.nl.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video