po vo
28 februari 2018

Vacature NVS-NVL: lid Algemeen Bestuur

Ter versterking van het huidige bestuur zoekt de NVS-NVL een aanvullend lid voor het Algemeen Bestuur uit de hoek van Passend Onderwijs.

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging (+/- 2100 leden) voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De kerntaken zijn het positioneren en professionaliseren van decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren, met als doel leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar hun optimale toekomst. Zij zien leren leren en leren kiezen als twee kanten van dezelfde medaille en daarom staan zij als vereniging voor een integrale benadering van begeleiding.

De NVS-NVL bevindt zich in een innovatietraject. Ze staan voor de uitdaging om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en samen met leden een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning.

Ter versterking van het huidige bestuur (nu 4 leden) zoekt de NVS-NVL met ingang van 1 juni 2018 een Lid Algemeen Bestuur om samen te bouwen aan een vereniging die relevant en toekomstbestendig is.

Bekijk het profiel en de vacature op de site van de NVS-NVL.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video