po vo so
29 september 2021

Uitvraag naar de rol van swv’s po en vo overgang

Er is veel algemene informatie beschikbaar rondom de overgang van po naar vo, maar veel minder informatie gericht op de overgang voor de doelgroep leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We weten dat de overgang voor deze doelgroep een kwetsbaar moment is.

Swv’s hebben een verantwoordelijke taak om het beleid tussen swv po en vo in het kader van een doorlopende leerlijn af te stemmen. Deze taak wordt uiteraard opgepakt, maar er is echter nog weinig overzicht over de concrete invulling hiervan. Graag willen we daarom vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs meer aandacht aan dit onderwerp besteden, met als doel om meer informatie op te halen, goede voorbeelden te delen en waar mogelijk aanbevelingen te doen.

Wij hebben in een eerste gesprek met NVS-NVL, LBBO, Sectorraad GO, vertegenwoordigers uit de samenwerkingsverbanden en Ouders & Onderwijs verkend op welke manier we hier aandacht aan kunnen besteden. Voorstel was om eerst een uitvraag te doen. Na inventarisatie zijn we gekomen tot een lijst met vragen.

Fijn als jullie deze vragenlijst willen beantwoorden. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De deadline van deze vragenlijst is 30 september a.s.

De vragenlijst is via deze link in te vullen.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video