po vo so
29 september 2021

Uitnodiging feestelijke ‘Launch’ | Weten wat werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering

Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten)? Deze vraag staat centraal op dinsdag 30 november 2021 van 12.30 tot 17.00 uur in Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht tijdens de feestelijke ‘launch’ van het door de NRO gesubsidieerde onderzoek: 

Weten Wat Werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering
(Heyne, D., Brouwer-Borghuis, M., Vermue, J., van Helvoirt, C., & Aerts, G. J. W., 2021)

De term schoolweigering is in het wetenschappelijk onderzoek gangbaar, echter in de praktijk nog minder bekend. Het verwijst naar de hierboven genoemde groep jongeren die veel spanning ervaren bij het naar school gaan. Professionals en ouders worstelen regelmatig met de vraag hoe deze jongeren het beste begeleid kunnen worden.

Om een beeld te kunnen vormen van mogelijke bouwstenen in de ondersteuning van jongeren met schoolweigering, zijn in dit onderzoek 21 interventies geïnterviewd, die zich specifiek richten op jongeren met schoolweigering. Het betreft zowel interventies vanuit onderwijs, jeugdhulp als interventies die een combinatie van beiden zijn. Ook de ervaringen van jongeren en ouders die deel hebben genomen aan de interventies zijn in het onderzoek meegenomen.

Op 30 november worden de resultaten van het onderzoek ‘Weten wat werkt’ met u gedeeld. Daarnaast heeft u heeft de mogelijkheid deel te nemen aan workshops en kunt u persoonlijk in gesprek gaan met de professionals die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Tevens zal er aandacht geschonken worden aan het landelijke Kennisteam Schoolweigering, van waaruit dit onderzoek ontstaan is. De organisatie van de bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het NJi.

Wij willen u graag uitnodigen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt u aanmelden via deze link.

Praktische informatie

Wat: feestelijke ‘launch’ van het onderzoek: Weten Wat Werkt: Op weg naar een roadmap voor interventies bij schoolweigering
Datum & Tijd: dinsdag 30 november 2021, 12.30 tot 17.00 uur
Locatie: Cursus-  en vergadercentrum Domstad te Utrecht
Doelgroep: alle professionals binnen onderwijs, gemeente en jeugdhulp die te maken hebben met jongeren die schoolverzuim laten zien.
Kosten: geen kosten
Aanmelden: Via dit formulier 

We zien er naar uit om u 30 november te begroeten,

David Heyne (Universiteit Leiden)
Marije Brouwer-Borghuis (SWV 23-01 regio Almelo)
Jan Vermue (at.groep Zorg)
Corine van Helvoirt (De Onderwijsspecialisten)
Vincent Fafieanie & Wendy Kunst (NJi)
Irma de Wit (SWV VO Noord-Kennemerland)
Bea van Heukelom (Steunpunt Passend Onderwijs)
Jessica Tissink (VO-raad)
René Halberstadt (Ingrado)


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video