po vo
13 juli 2017

Uitnodiging brainstorm handreiking voor soepele overgang vo-ho

In gesprek met professionals uit het voortgezet onderwijs blijkt een grote behoefte aan meer informatie over hoe leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (denk bijvoorbeeld aan dyslexie, fysieke beperkingen, autisme maar ook aan depressie, faalangst en NAH) goed voor te bereiden op de overgang naar het hoger onderwijs. Hiervoor slaan de VO-raad, het NJi en h+s de handen ineen; we willen graag samen met verschillende personen uit de praktijk hiervoor een handreiking ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op wat u denkt dat belangrijk is voor zo’n handreiking gaan we graag met elkaar in gesprek. Denkt u met ons mee?

Praktische informatie

Datum: dinsdag 12 september van 10.30 tot 12.30 uur (aansluitend lunch).
Locatie: wordt nog bekend gemaakt, in ieder geval in Utrecht.
Programma:

 • We starten met informatie over studeren met een functiebeperking
 • Dialoog:
  • Wat heeft de leerling nodig?
  • Wat gebeurt er nu al aan voorlichting voor deze groep?
  • Wie is verantwoordelijk voor signalering, begeleiding en informatievoorziening voor deze groep?
  • Wat heb je nodig binnen je school en externe netwerk?
  • Wat voor type handreiking zou hierbij helpen?

Wilt u met ons meedenken? Aanmelden kan door een mail te sturen naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl met als onderwerp ‘brainstorm overgang vo-ho’.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video