vo
13 mei 2020

Tweede vragenlijst monitor kwetsbare leerlingen in te vullen

Op 13 mei jl. is een tweede vragenlijst naar alle vo-vestigingen verstuurd vanuit de huidige monitor van de VO-raad en OCW rond kwetsbare leerlingen. Doel is een beeld te krijgen van het aantal vo-leerlingen in een kwetsbare positie en hoe zij worden opgevangen, en het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad vraagt u (ook) deze vragenlijst in te vullen; deelname geeft een beter beeld van de landelijke stand van zaken op dit vlak en eventueel benodigde beleidsmaatregelen. De resultaten van de monitor zullen ook dienen als input voor Kamerbrieven, -vragen en/of -debatten.

U kunt de vragenlijst invullen via de link die u heeft ontvangen in een mail vanuit Oberon (onderzoeksbureau). Het gaat om een beknopte vragenlijst, die in korte tijd kan worden ingevuld. Individuele scholen en vestigingen zijn niet herkenbaar in de resultaten.

Indien uw schoolvestiging geen mail heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Lieve Heijsters via lheijsters@oberon.eu of 06-25632255.

Eerste vragenlijst

In april is een eerste vragenlijst naar vo-vestigingen gestuurd. De respons op deze eerste uitvraag was met 29% wat beperkt (wellicht ook door de meivakantie). De VO-raad wil daarom extra het belang onderstrepen van deelname aan deze tweede vragenlijst.

Half juni volgt de derde afname van de vragenlijst. De vragen zullen worden aangepast aan de situatie, ervan uit gaande dat de leerlingen dan ook weer fysiek naar school mogen.

Bron: VO-raad


Nieuws 2 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 1 juni 2020

Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

De 35 arbeidsmarktregio‚Äôs krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video