po vo
26 september 2019

Tussenstand na drie jaar Thuiszitterspact: ‘We leggen ons er niet bij neer’

Het laatste jaar van het Thuiszitterspact gaat in. De ondertekenaars van het pact willen de aanpak in dit laatste jaar een extra impuls geven, om zo het aantal thuiszitters terug te dringen. Vandaag gaan de pactpartners (ministeries van OCW en VWS, PO-Raad, VO-raad en Ingrado) in gesprek met jongeren over de acties die zijn uitgezet na de vorige top.

Thuiszitters, het blijft een lastig thema om grip op te krijgen. Door verschillende definities en manieren van registreren zijn regio’s onderling moeilijk vergelijkbaar. Volgens de laatste tellingen (begin 2019) neemt het aantal thuiszitters onder aan de streep tot nu toe niet af.

Ook al is de problematiek complex, divers en hardnekkig en zijn de regionale verschillen groot, de partners van het Thuiszitterspact leggen zich er niet bij neer!

Tal van acties in gang gezet

Eén van de concrete acties die vandaag op de agenda staan om te bespreken is het voeren van gesprekken met tien regio’s waar het aantal thuiszitters momenteel toeneemt. Specialisten op het gebied van passend onderwijs helpen in deze regio’s hulpvragen te concretiseren en om te zetten naar maatwerkondersteuning.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode tal van andere acties uitgezet. Zo is er een modelconvenant privacy thuiszitters opgeleverd, dat een einde moet maken aan de onduidelijkheden met betrekking tot privacy bij uitwisseling van gegevens tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast zijn diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd voor onderwijs, jeugdhulp/zorg en ouders.

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen om beter aanbod voor hoogbegaafden te creëren. Ook vindt er een doorontwikkeling plaats van het programma Methodische Aanpak Schoolverzuim. Hierdoor is er meer aandacht voor preventie. En er verschijnt dit najaar nog een handreiking ‘Ruimte in regels’ die leraren meer duidelijkheid moet geven over wat nu wel en niet is toegestaan als het gaat om maatwerk in passend onderwijs.

Analyse

Onderzoeksbureau Regioplan heeft in opdracht van het Thuiszitterspact een analyse gemaakt van de stand van zaken en adviezen geformuleerd voor het vervolg. Deze adviezen zijn verwerkt in een impulsagenda en in de acties die op dit moment reeds lopen. Lees hier het rapport. De impulsagenda wordt volgende week toegevoegd aan dit bericht.

Het Thuiszitterspact heeft als doelstelling dat in 2020 voor elke thuiszitter binnen drie maanden een passend aanbod in onderwijs en/of zorg beschikbaar is. De partners streven naar een lokale sluitende aanpak, waarin het kind centraal staat en op lokaal niveau afspraken worden gemaakt tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten om thuiszitten te voorkomen en terug te dringen.

Lees ook het bericht: Aantal thuiszitters omlaag? Zij kregen het voor elkaar!


Nieuws 13 februari 2020

Nieuwe campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, heeft het Ministerie van OCW de […]

Meer lezen »

Nieuws 13 februari 2020

Zorgleerlingen in de gewone klas: nieuw experiment van minister Slob

Met een nieuwe experiment, waarbij belemmerende voorwaarden worden geschrapt zodat zorgleerlingen wél in een gewone klas kunnen zitten, wil minister […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video