po vo
18 oktober 2018

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. In het onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, wordt voor vijf kenmerken nagegaan of ze een relatie vertonen met toe- of afname van het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.

De vijf kenmerken zijn:

  • de mate van verevening: hoe minder ondersteuningsbudget een samenwerkingsverband ontvangt hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan;
  • financiële druk: hoe groter de financiële druk in een samenwerkingsverband hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan;
  • de omvang van het samenwerkingsverband: hoe groter het samenwerkingsverband des te meer (financiële) speelruimte een samenwerkingsverband heeft om leerlingen in het speciaal onderwijs te plaatsen;
  • het model voor de verdeling van de financiën in een samenwerkingsverband: geen specifieke verwachtingen, maar een exploratie van mogelijke verschillen;
  • het aantal locaties voor speciaal onderwijs: aanbod schept vraag.

Lees hier het rapport.


Nieuws 13 november 2018

Eindrapport Landelijke inventarisatie onderwijs en jeugdhulp 2018

Samenwerkingsverbanden en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om passend onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar te laten aansluiten. Aan de start […]

Meer lezen »

Nieuws 12 november 2018

Binnenkort: Verrassend Passend special in en om de school

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video