po vo
18 oktober 2018

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. In het onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, wordt voor vijf kenmerken nagegaan of ze een relatie vertonen met toe- of afname van het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.

De vijf kenmerken zijn:

  • de mate van verevening: hoe minder ondersteuningsbudget een samenwerkingsverband ontvangt hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan;
  • financiële druk: hoe groter de financiële druk in een samenwerkingsverband hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan;
  • de omvang van het samenwerkingsverband: hoe groter het samenwerkingsverband des te meer (financiële) speelruimte een samenwerkingsverband heeft om leerlingen in het speciaal onderwijs te plaatsen;
  • het model voor de verdeling van de financiën in een samenwerkingsverband: geen specifieke verwachtingen, maar een exploratie van mogelijke verschillen;
  • het aantal locaties voor speciaal onderwijs: aanbod schept vraag.

Lees hier het rapport.


Nieuws 17 januari 2019

Nieuw: handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun […]

Meer lezen »

Nieuws 15 januari 2019

Reminder oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

In april 2019 presenteert de Inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ op het gelijknamige congres. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video