po vo
18 oktober 2018

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. In het onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, wordt voor vijf kenmerken nagegaan of ze een relatie vertonen met toe- of afname van het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.

De vijf kenmerken zijn:

  • de mate van verevening: hoe minder ondersteuningsbudget een samenwerkingsverband ontvangt hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan;
  • financiële druk: hoe groter de financiële druk in een samenwerkingsverband hoe minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan;
  • de omvang van het samenwerkingsverband: hoe groter het samenwerkingsverband des te meer (financiële) speelruimte een samenwerkingsverband heeft om leerlingen in het speciaal onderwijs te plaatsen;
  • het model voor de verdeling van de financiën in een samenwerkingsverband: geen specifieke verwachtingen, maar een exploratie van mogelijke verschillen;
  • het aantal locaties voor speciaal onderwijs: aanbod schept vraag.

Lees hier het rapport.


Nieuws 21 maart 2019

Nieuwe ontwikkelgroep ‘Nieuwkomers in het regulier onderwijs’

Hoe kan uw school en samenwerkingsverband ervoor zorgen dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode in het vo, optimaal instromen op uw […]

Meer lezen »

Nieuws 21 maart 2019

Doorzettingsmacht: resultaten vragenlijst samenwerkingsverbanden

Bij samenwerkingsverbanden is door de Inspectie van het Onderwijs in mei 2018 een vragenlijst uitgezet, waarbij vragen zijn gesteld over […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video