po vo
24 oktober 2019

Toelichting gebruik nieuwe OSO-standaard

De nieuwe OSO-standaard is sinds dit schooljaar door alle leveranciers in gebruik genomen. Een aandachtspunt hierbij is dat leveranciers alleen die velden vullen, waarvan de gegevens in het systeem aanwezig zijn. Het kan dus voorkomen dat een school onderdelen van de nieuwe standaard in het eigen LAS niet kan vullen, omdat gegevens ontbreken.

Landelijke bijlage
Een onderdeel van de nieuwe standaard is de landelijke bijlage Toelichting Onderwijsbehoeften. Per leverancier verschilt het hoe met de bijlage wordt omgaan. Wilt u hier mee over weten, raadpleeg dan uw leverancier. Maar let op, want onderdelen van deze bijlage vult u alleen in indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het leren en begeleiden van de leerling op de vervolgschool (dataminimalisatie). Dit betekent dat het kan dat deze bijlage voor een groot aantal leerlingen niet wordt gevuld.

Jaarlijkse vernieuwing
De OSO-standaard wordt jaarlijks vernieuwd op basis van wensen van scholen, onderwijs- en technische ontwikkelingen. Mocht u op de Meerjaren Roadmap OSO 2019 wensen missen of een wens extra willen benadrukken, dan kunt u contact opnemen met projectmanager Leanne van Elsas van Kennisnet: L.vanElsas@kennisnet.nl.

 


Nieuws 27 mei 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvangcentra en de bso zijn weer gestart. Het […]

Meer lezen »

Nieuws 27 mei 2020

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video