po vo so
28 april 2021

TLV’s automatisch verlengd tot 31 juli 2022

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel so-scholen de administratieve lasten, die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van pandemie, zijn de Sectorraad GO, de PO-Raad, het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo en het ministerie van OCW met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen.

Samenwerkingsverbanden begrijpen de wens van het gespecialiseerd onderwijs om in deze bijzondere tijd te zoeken naar mogelijkheden om de administratieve lasten van scholen, die gepaard gaan met verlenging van TLV’s, zo beperkt mogelijk te houden. Veel samenwerkingsverbanden hebben hierover al regelingen of maatwerkafspraken gemaakt met scholen waardoor TLV-verlengingen niet aan de orde zijn, dan wel tijdig en met weinig administratieve lasten kunnen worden afgerond.

Afspraak

Voor situaties of samenwerkingsverbanden waar dit nog niet het geval is, hebben bovengenoemde partijen de volgende afspraak gemaakt:

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO én VO) kunnen TLV’s, die een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum hebben van 31 juli 2021, eenmalig verlengen met maximaal één jaar tot 31 juli 2022. Daarna is vooralsnog alles weer zoals het eerder was.

Rust

Op deze wijze wordt er maximaal tegemoet gekomen aan de wens van het gespecialiseerd onderwijs om rust te creëren rond de verlenging van TLV’s en worden zij gedurende de pandemie niet belast met extra administratieve lasten, naast de jaarlijkse evaluatie van het OPP.

Oneens

Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers het niet eens zijn met de verlenging, of wanneer de school denkt dat wijziging van de bekostigingscategorie nodig is voor een specifieke TLV, dan staat niets leerlingen, ouders/verzorgers en scholen in de weg om het samenwerkingsverband alsnog om een hernieuwde beoordeling van de TLV te vragen gedurende deze periode.

NPO

Specifiek voor het vso geldt dat indien een leerling, vanwege met de pandemie samenhangende beperkingen in de uitstroom naar arbeid langer binnen het vso verblijft dan voorzien, dit ook leidt tot een langere looptijd van de TLV. Indien daarvoor een verlenging van een TLV nodig is, worden samenwerkingsverbanden daar financieel voor gecompenseerd binnen het Nationaal Programma Onderwijs. De uitwerking van deze afspraak volgt in de komende maanden.

Meer informatie


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video