po vo
19 maart 2020

Tips & initiatieven uit het land rond het coronavirus

Door het hele land zijn scholen, samenwerkingsverbanden en instanties druk bezig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en ouders en leerlingen te informeren. Met name het goed organiseren van onderwijs voor kwetsbare leerlingen is nu van groot belang. Via deze pagina delen wij de ontvangen tips en initiatieven. Dit artikel wordt dagelijks aangevuld.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van het coronavirus’, waar kinderen, ouders, opvoeders, professionals en gemeenten actuele informatie vinden.

Website Thuisonderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte

Op www.passendonderwijsthuis.nl staan allerlei tips, links, documenten en andere informatie over thuisonderwijs voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.

Onderwijs aan kwetsbare leerlingen

 • Op deze pagina staat informatie over wat scholen kunnen doen om leerlingen die in een kwetsbare positie zitten zo goed mogelijk onderwijs en aandacht te bieden.
 • Geregistreerde (jeugd)professionals kunnen een aanvraag indienen bij het crisisfonds via www.kwetsbaarthuis.nl.
 • Deze ‘gereedschapskist’ geeft een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en manieren waarop scholen en anderen juist de kwetsbare kinderen in deze tijd kunnen steunen.
 • Het Udens College heeft een stroomschema ontwikkeld met de te nemen stappen als er zorgen/signalen zijn rond bepaalde leerlingen en/of gezinnen.
 • Bekijk hier het digitale congres Kwetsbare jongeren in coronatijd van MEE.nl.
 • In deze film vertelt Marjolein Sluijters van het Samenwerkingsverband Lekstroom hoe zij samenwerkt met professionals, ouders en gemeente om de kinderen in een kwetsbare situatie te ondersteunen.
 • In deze film vertelt Brigitta Gadella over de samenwerking passend onderwijs in Eemland en hoe de scholen en gemeenten samen zorg dragen voor een passende aanpak voor kinderen in kwetsbare posities in coronatijd.
 • In deze film legt Astrid Ottenheym van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland uit hoe zij de kinderen in een kwetsbare situatie ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs thuis.

Autisme & corona

De wegwijzer, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, is voor ouders en kinderen met autisme. Het bevat onder andere tips voor het omgaan met het coronavirus, tips bij stress, werk en eenzaamheid.

Zo geef je pro-leerlingen praktijkopdrachten voor thuis

Meer dan de helft van de vakken van PrO De Baander uit Amersfoort zijn praktijkgerichte vakken. Hoe geef je dit soort vakken op afstand? En hoe houd je leerlingen en hun ontwikkeling in beeld? Lees hier.

Welbevinden op afstand

Om leerkrachten en Gezonde Schooladviseurs te helpen om vanuit huis te werken aan welbevinden, is er veel informatie in omloop. Op deze pagina staat de informatie gebundeld voor het helpen bij het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kwetsbare kinderen.

Succesfactoren voor effectief afstandsonderwijs uit onderzoek en praktijk

Vanaf het moment dat de scholen in Nederland sloten, is er met man en macht gewerkt aan het organiseren van onderwijs op afstand. Nu, anderhalve maand later, is het tijd om de balans op te maken. Wat leert deze periode ons over afstandsonderwijs? Welke inzichten uit onderzoek zijn bruikbaar? En wat zijn succesvolle elementen uit de praktijk? Lees hier

Houvast in tijden van corona

Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk dat het (speciaal) onderwijs z’n leerlingen en thuiszitters vasthoudt. Contact houden, begeleiden waar mogelijk en ondersteuning bieden waar nodig. Lees en bekijk hier de voorbeelden van docenten en begeleiders die daar hun eigen manier in hebben gevonden.

Een volwaardig diploma via een schoolexamen op afstand

Het centraal examen gaat niet door en dat plaatst scholen voor een nieuwe uitdaging. Lees hoe vmbo-school Het Element in Amersfoort leerlingen met het schoolexamen naar een succesvolle afronding begeleidt.

Autisme en plotseling thuiszitten, hoe lost deze Enschedese school dat op voor 12-jarige Jody uit Tubbergen?

Een kind met autisme heeft ritme nodig, houvast en zekerheden. Niet de chaos van de coronacrisis. Hoe lost het Panta Rhei College voor speciaal onderwijs dat op? Lees het artikel.

Download het format voor een coachgesprek op afstand

Juist in een tijd als deze zijn coachgesprekken met leerlingen misschien wel belangrijker dan ooit. Het Picasso Lyceum maakte een format met handige vragen. Download hier het format en andere handige documenten over lesgeven op afstand.

Leerlplicht en RMC tijdens corona

Tijdens de coronacrisis ontstaan er allerlei initiatieven in het hele land vanuit leerplicht en RMC. Leerplichtambtenaren die leerlingen die ‘van de radar zijn verdwenen’ thuis bezoeken. Gemeenten die samenwerken met het onderwijs om noodopvang voor kwetsbare kinderen te realiseren. Bekijk hier de voorbeelden.

Tip van een collega: Hoe contact onderhouden met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

De komende weken valt de structuur voor leerlingen (deels) weg. U kunt 1 keer per week telefonisch contact opnemen met deze kwetsbare groep (waar mogelijk via skype). Tijdens dit contact kunt u per leerling nagaan wat de nieuwe algemene ‘regels’ voor hen in de praktijk betekenen. Zijn er aanpassingen nodig? Wat geldt er voor hen wel/niet? Kunt u op afstand iets voor deze leerling betekenen? Al is het maar even een gesprekje om te vragen hoe het met hem/haar gaat en een luisterend oor bieden. Deze extra persoonlijke aandacht kan echt het verschil maken voor de leerling.

Onderwijs op afstand

 • Kennisnet zet zich in om scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees hier wat u kunt doen.
 • De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema.
 • Leest u hier de brief van minister Slob aan de schoolbestuurders en de schoolleiders met de bijbehorende factsheet voor het po en so en de factsheet voor het vo.
 • De PO-Raad, SLO en leermiddelenmakers werken samen om basisscholen te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces in deze nieuwe situatie. Vanuit de PO-Raad verschijnen een viertal kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.
 • Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden.
 • Het Minkema College heeft een top 10 van succesfactoren dankzij enquêtes onder ouders en leerlingen. Bekijk hier de top 10 en de enquêtes.
 • Het nieuwe online platform lesopafstand.nl is speciaal ingericht om te ondersteunen bij het organiseren van onderwijs op afstand. Hier staan onder andere kaders, stappenplannen en tips voor lessen én voor ouders die hun kinderen nu zoveel mogelijk begeleiden bij ‘les op afstand’.
 • Op de website leraar.nl delen leraren zelf verhalen, nieuws en interviews.
 • Op www.passendonderwijsthuis.nl is informatie te vinden over thuisonderwijs voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.
 • Zo pakt PrO De Baander thuisonderwijs aan: directeur bestuurder Martijn vertelt.
 • Op deze pagina vindt u informatie over leren op afstand aan nieuwkomers en op deze pagina over het inrichten van leren op afstand voor ISK-leerlingen.
 • Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED. Deze filmpjes bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan.
 • Op de website van het SLO zijn thuiswerkopdrachten voor praktijkonderwijs en vso te vinden.
 • Op de website van AOb zijn tips van docenten en andere onderwijsprofessionals te vinden over het geven van onderwijs op afstand.

Zelf een tip of mooi voorbeeld?

Heeft u zelf een tip of een mooi voorbeeld? Mailt u dit naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl en wij plaatsen het op deze pagina.

Meer informatie

 • Medewerkers vanuit het onderwijs verwijzen wij graag naar de informatiepagina’s over het coronavirus van de PO-Raad en de VO-raad. Op deze pagina staat informatie over wat scholen kunnen doen voor leerlingen in een kwetsbare positie.
 • Op de door de Rijksoverheid ingerichte website over COVID-19 is de meest actuele informatie te vinden.
 • Deze pagina van de Rijksoverheid bevat het overzicht met de meest gestelde vragen over het onderwijs.
 • Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’, waar kinderen, ouders, opvoeders, professionals en gemeenten actuele informatie vinden. Deze pagina is speciaal voor de onderwijsprofessionals.
 • Op de website Kennisnet vindt u informatie over lesgeven op afstand. De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema. Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden. Op passendonderwijsthuis.nl is informatie te vinden voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED.
 • Op Pharos.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd. Op deze website zijn ook vertalingen te vinden naar het Turks, Arabisch, Tigrinya en Engels. Op de website van Koraal is een brochure te downloaden waarin het coronavirus in begrijpelijke taal wordt beschreven.
 • Ook bij ouders leven veel vragen. Om ouders zo goed mogelijk te helpen staat op de website van Ouders & Onderwijs een overzicht van de antwoorden op veelgestelde vragen. Ook op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips en op de verzamelpagina van het NJi zijn veel tips voor ouders te vinden.
 • Op de website van de NVS-NVL is veel informatie te vinden over de coronamaatregelen en de gevolgen voor LOB, aanmelddata, studiekeuze en examens.

Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video