po vo
19 maart 2020

Tips & initiatieven uit het land rond het coronavirus

Door het hele land zijn scholen, samenwerkingsverbanden en instanties druk bezig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en ouders en leerlingen te informeren. Met name het goed organiseren van onderwijs voor kwetsbare leerlingen is nu van groot belang. Via deze pagina delen wij de ontvangen tips en initiatieven.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van het coronavirus’, waar kinderen, ouders, opvoeders, professionals en gemeenten actuele informatie vinden.

Website Thuisonderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft www.passendonderwijsthuis.nl gelanceerd, speciaal thuisonderwijs voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Op dit digitale platform wordt kennis over passend onderwijs in de thuissituatie gebundeld en gedeeld: tips, handige websites, filmpjes, informatie over specifieke thema’s zoals hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek et cetera. Dit zowel voor professionals, ouders, als kinderen. De website heeft nu nog een eenvoudige opzet, maar krijgt achter de schermen professioneler vorm. Daarnaast wordt bekeken hoe deze aangevuld kan worden met informatie over het voortgezet onderwijs.

Speciaal crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Er is een speciaal crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis, om hen snel te helpen met spullen die nú noodzakelijk zijn. Zo kunnen deze kinderen in deze ingrijpende periode leren of even ontspannen, zodat de stress wat afneemt. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen. Geregistreerde (jeugd)professionals kunnen een aanvraag indienen via www.kwetsbaarthuis.nl

Onderwijs op afstand

Op de website Kennisnet vindt u informatie over lesgeven op afstand. De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema. Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden. En in dit artikel leest u de beste tips en tricks uit binnen- en buitenland. Het nieuwe online platform lesopafstand.nl is speciaal ingericht om te ondersteunen bij het organiseren van onderwijs op afstand. Hier staan onder andere kaders, stappenplannen en tips voor lessen én voor ouders die hun kinderen nu zoveel mogelijk begeleiden bij ‘les op afstand’. Op de website leraar.nl delen leraren zelf verhalen, nieuws en interviews. Op deze pagina vindt u informatie over leren op afstand aan nieuwkomers en op deze pagina over het inrichten van leren op afstand voor ISK-leerlingen. Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED. Deze filmpjes bieden praktische, toegankelijke en toepasbare kennis, waarmee leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals direct aan de slag kunnen gaan. 

Stappenplan voor scholen bij kindermishandeling in coronatijd

Niet voor alle leerlingen/studenten is thuis een veilige plek. Voor kinderen die seksueel misbruikt of mishandeld worden door een huisgenoot, zijn de maatregelen rondom het coronavirus extra zwaar, omdat een deel van hun leven buitenshuis wegvalt. Wat kan u doen als u het idee heeft dat het voor uw leerling/student geldt? De NVS-NVL zocht het uit. Op de website van het NJi kunt u lezen wat u kunt doen wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind.

Tip van een collega: Hoe contact onderhouden met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

De komende weken valt de structuur voor leerlingen (deels) weg. Voor iedereen is dat lastig, maar voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is dat een extra uitdaging. U kunt 1 keer per week telefonisch contact opnemen met deze kwetsbare groep (waar mogelijk via skype). Tijdens dit contact kunt u per leerling nagaan wat de nieuwe algemene ‘regels’ voor hen in de praktijk betekenen. Zijn er aanpassingen nodig? Wat geldt er voor hen wel/niet? Kunt u op afstand iets voor deze leerling betekenen? Al is het maar even een gesprekje om te vragen hoe het met hem/haar gaat en een luisterend oor bieden. Deze extra persoonlijke aandacht kan echt het verschil maken voor de leerling.

Oproep aan scholen vanuit huisartsen

Huisartsen kampen met enorme tekorten in hun praktijken wat betreft beschermingsmiddelen voor het contact met en de behandeling van patiënten met luchtwegklachten. Plastic schorten en mondkapjes zijn, of raken, snel op. Vandaar de vraag of scholen ongebruikte labjassen aan huisartsen kunnen lenen. Ook ongebruikte mondkapjes zijn zeer welkom. Nadat de labjassen door de artsen zijn gebruikt, zijn ze na gewassen te zijn op 60 graden weer goed bruikbaar voor de scholen. Mocht u als school in bezit zijn van deze materialen, dan kunt u deze zelf aanbieden bij de huisartsen in uw buurt.

Zelf een tip of mooi voorbeeld?

Heeft u zelf een tip of een mooi voorbeeld? Mailt u dit naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl en wij plaatsen het op deze pagina.

Meer informatie

  • Medewerkers vanuit het onderwijs verwijzen wij graag naar de informatiepagina’s over het coronavirus van de PO-Raad en de VO-raad.
  • Op de door de Rijksoverheid ingerichte website over COVID-19 is de meest actuele informatie te vinden.
  • Deze pagina van de Rijksoverheid bevat het overzicht met de meest gestelde vragen over het onderwijs.
  • Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’, waar kinderen, ouders, opvoeders, professionals en gemeenten actuele informatie vinden.
  • Op de website Kennisnet vindt u informatie over lesgeven op afstand. De website van de VO-raad gidst u door het grote aanbod van dit moment en geeft een overzicht van het meest actuele nieuws op dit thema. Op de website van Voortgezet leren zijn praktijkvoorbeelden hierover te vinden. Op passendonderwijsthuis.nl is informatie te vinden voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Ook interessant zijn de video’s vanuit de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED.
  • Op Pharos.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd. Op deze website zijn ook vertalingen te vinden naar het Turks, Arabisch, Tigrinya en Engels. Op de website van Koraal is een brochure te downloaden waarin het coronavirus in begrijpelijke taal wordt beschreven.
  • Ook bij ouders leven veel vragen. Om ouders zo goed mogelijk te helpen staat op de website van Ouders & Onderwijs een overzicht van de antwoorden op veelgestelde vragen. Ook op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips en op de verzamelpagina van het NJi zijn veel tips voor ouders te vinden.
  • Op de website van de NVS-NVL is veel informatie te vinden over de coronamaatregelen en de gevolgen voor LOB, aanmelddata, studiekeuze en examens.

Nieuws 20 maart 2020

Corona en de gevolgen voor passend onderwijs

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En […]

Meer lezen »

Nieuws 20 maart 2020

Voortgezet speciaal onderwijs en staatsexamens

Veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs nemen deel aan staatsexamens. Deze bestaan uit een centraal-examen en een college-examen. Het […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video