Samenwerkingsvormen

Maatwerkoplossingen waarbij de school samenwerking aangaat met een andere school of externe zorg- of hulpverleningspartner; bv. samenwerking regulier-speciaal, symbiose, jeugdhulpverlening, onderwijszorgarrangementen.

Snel naar:

Documenten & Instrumenten

po vo so
Documenten & Instrumenten
Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal

In de visie van scholen en schoolbesturen om toe te werken naar inclusiever onderwijs past intensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. In dit document leest u over de kernpunten van de beleidsregel en waaruit een aanvraag uit dient te bestaan. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderwijs en zorg

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. De website van de Rijksoverheid bevat informatie over deze maatregelen en links naar kamerbrieven. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Inkoop expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders

Welke samenwerking mag het onderwijs aangaan met een particuliere aanbieder? Aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? En wat mag er niet? Dit document geeft antwoord op deze vragen. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderwijs-zorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement combineert integraal jeugdhulp, zorg en onderwijs als een passende maatwerkoplossing. Bij onderwijs-zorgarrangementen gaat het specifiek om kinderen/jongeren met ondersteuningsbehoeften op meerdere leefgebieden. Dit document gaat in op de recente ontwikkelingen en maatregelingen. | 2021

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video