Maatwerk onderwijstijd

Hoe zit het met onderwijstijd wanneer een leerling tijdelijk onderwijs volgt op een andere locatie? Welke aanpassingen in onderwijstijd zijn mogelijk en wat mag er binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van afstandsonderwijs? U leest het hier.

Snel naar:

Documenten & Instrumenten

po vo
Documenten & Instrumenten
Routekaart afstandsonderwijs

De afstandsonderwijs routekaart is een uitgave van Stichting Zorgeloos naar School, die zich inzet voor leerlingen met een chronische aandoening […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Tijdelijk fulltime onderwijs volgen op een andere school

Een leerling kan tijdelijk fulltime onderwijs op een andere school volgen dan waar hij is ingeschreven. Dit document beschrijft in welke situaties dit kan plaatsvinden en hoe het zit bij een particuliere school. | 2020

po vo
Documenten & Instrumenten
Vrijstelling van de leerplicht

Dit document gaat in op de aantal gevallen waar op basis van artikel 5 van de Leerplichtwet 1969 een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling van de leerplicht. Daarnaast leest u meer over het wetsvoorstel dat in de maak is met als doel ervoor te zorgen dat een vrijstelling alleen wordt afgegeven, als dit het beste aansluit bij het kind. | 2020

po vo
Documenten & Instrumenten
Afwijking onderwijstijd (ook wel bekend als Variawet)

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. Het is dan mogelijk om deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden door af te wijken van het minimumaantal uren onderwijstijd. In dit document leest u over deze mogelijkheden en hoe u deze aanvraag kunt onderbouwen. | 2020

po vo so
Documenten & Instrumenten
Symbiose en meetellen onderwijstijd

Leerlingen staan ingeschreven bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en volgen daar ook het onderwijs. Soms is het voor de leerling passender om een aantal lessen op een andere school te volgen. Ook kan het voorkomen dat op een school voor voortgezet speciaal onderwijs bepaalde (praktijk-)lessen niet gegeven worden. De leerlingen moeten deze lessen dan op een andere school voor voortgezet onderwijs volgen. Dit is wettelijk mogelijk op grond van de zogeheten symbioseregeling. In dit document leest u alles over deze regeling. | 2020

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video