Maatwerk onderwijstijd

Hoe zit het met onderwijstijd wanneer een leerling tijdelijk onderwijs volgt op een andere locatie? Welke aanpassingen in onderwijstijd zijn mogelijk en wat mag er binnen de huidige wet- en regelgeving op het gebied van afstandsonderwijs? U leest het hier.

Snel naar:

Documenten & Instrumenten

po vo
Documenten & Instrumenten
Tijdelijk fulltime onderwijs volgen op een andere school

Een leerling kan tijdelijk fulltime onderwijs op een andere school volgen dan waar hij is ingeschreven. Dit kan gedurende maximaal […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Vrijstelling van de leerplicht

In een aantal gevallen kan op basis van artikel 5 van de Leerplichtwet 1969 een beroep worden gedaan op een […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Afwijking onderwijstijd (ook wel bekend als Variawet)

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Symbiose en meetellen onderwijstijd

Leerlingen staan ingeschreven bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en volgen daar ook het onderwijs. Soms is het voor […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video