Corona en passend onderwijs

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo so
Documenten & Instrumenten
Corona en ondersteuning bij dyslexie

Dyslexie Centraal heeft de belangrijkste adviezen voor ondersteuning aan leerlingen met dyslexie tijdens de lockdown op een rij gezet.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ van de inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ de kansen en risico’s van afstandsonderwijs op een rij gezet. Deze handreiking biedt handvatten voor alle sectoren om effectief afstandsonderwijs vorm te kunnen geven en is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht naar aanleiding van onderzoek van Universiteit Maastricht. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Recente onderzoeken en opbrengsten

Recent zijn een aantal onderzoeken verschenen, die betrekking hebben op passend onderwijs, waaronder een drietal onderzoeken (NSOB Eigenaarschap in het […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Brochure 'Iedereen weer aanwezig op school'

Het merendeel van de ouders heeft vertrouwen in de maatregelen die getroffen worden door scholen. Toch zijn er ook ouders […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Overzichtsartikel NRO: handvatten blended learning

Het NRO heeft een overzichtsartikel gepubliceerd met daarin ‘handvatten voor docenten en schoolleiders in het VO die op zoek zijn […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Afstandsonderwijs en weer terug naar school

Scholen zijn druk bezig met de (gedeeltelijke) heropening van de scholen en de start van het anderhalvemeteronderwijs. Het NRO heeft een overzicht van kennis opgesteld, gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’

De de PO-Raad en de VO-raad hebben in samenwerking met Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kaart 5. Focus en inrichting van ondersteuningsprogramma’s

Dankzij de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 kunnen scholen die leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs extra ondersteuning bieden. Alle scholen kunnen gebruikmaken van de regeling en zo deze leerlingen met extra tijd en ondersteuning helpen bij het bereiken van hun leer- en ontwikkeldoelen. Deze kaart reikt informatie en vragen aan, waarmee schoolteams en bestuurders aanpakken en organisatievormen kunnen kiezen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verandert de autonomie van leerlingen?

Als leerlingen één ding mogen kiezen dat bevalt aan leren op afstand, noemen ze vaak de ruimte om zelfstandiger te plannen. Bent u benieuwd hoe uw leerlingen dit ervaren of wil u het gevoel van eigenaarschap (verder) versterken? Start dan met de autonomietool. Hiermee meet u in hoeverre uw leerlingen nu autonomie ervaren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Wees alert op de thuissituatie

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek. Deze factsheet geeft tips aan professionals hoe hier mee om te gaan. 

po
Documenten & Instrumenten
Job en Juultje en de onzichtbare druppeltjes

In dit prentenboek wordt met een leuk verhaal uitgelegd wat het coronavirus is en wat kinderen zelf kunnen doen om het virus op afstand te houden. Met de opbrengst van het coronaprentenboek wordt het werk van het Rode Kruis gesteund.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Coro-NA

De schoolondersteuners van SWW 3006 hebben uit de veelheid aan artikelen een handreiking gemaakt voor schoolleiders en onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel. 

po vo
Documenten & Instrumenten
Weer aanwezig op school

Op weeraanwezigopschool.nl vindt u betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Weer op school

Op lesopafstand.nl vindt u alles over het onderwerp ‘Weer op school’. U vindt hier onder andere een stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hoe herstarten met jonge kinderen?

Nog even en dan gaan we, na een tijd thuisonderwijs, weer naar school. Wat betekent dit nu voor leraren en jong-kindspecialisten? Dit artikel reikt handvatten aan voor de herstart met jonge kinderen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Traumasensitief werken op school

Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen een moeilijke tijd achter de rug (en misschien soms ook nog voor de boeg). Het belang van traumasensitief onderwijs is daardoor nog groter dan normaal.

po vo
Documenten & Instrumenten
Een volle emmer

Dit artikel verkent hoe je constructief kunt reageren op destructief gedrag van leerlingen. Gedrag, dat het gevolg is van de periode van gedwongen thuisonderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Ouderbetrokkenheid is vooral goed contact

Het thuisonderwijs kan er wel eens aan hebben bijgedragen dat ouders en leraren meer beseffen hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is. De meeste ouders zetten zich ervoor in om hun kinderen te ondersteunen met het schoolwerk. Maar niet allemaal. Wat leren we over ouderbetrokkenheid door het thuisonderwijs?

po vo
Documenten & Instrumenten
Hoe komen ze weer terug?

Een opleidingsgroep van schoolpsychologen verzamelde tips en ideeën voor de terugkeer naar school na de coronasluiting. Daarin ook veel aandacht voor het gesprek met collega’s en leerlingen over wat ze meemaakten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hulpkaarten om het gesprek over corona op gang te brengen

Behandelaren van Trajectum hebben hulpkaarten gemaakt die handvatten bieden om een goed gesprek te hebben over onzekerheid en angst rondom het coronavirus.

po
Documenten & Instrumenten
Groepsproces start opnieuw na coronacrisis

Als de kinderen zo weer naar school gaan start er, net als na een zomervakantie, een nieuw groepsvormend proces. Hoe langer de groep niet bij elkaar is geweest, hoe intenser het proces zal zijn. Een webinar en diverse artikelen geven tips.

po
Documenten & Instrumenten
Hoe begeleiden we de leerlingen weer naar school?

De werkgroep Schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft een handreiking gemaakt over het begeleiden van leerlingen nu ze weer naar school gaan. Een vragenlijst voor het klassengesprek maakt daar onderdeel van uit.

po vo
Documenten & Instrumenten
Tips voor als de scholen weer opstarten van Steven Pont

In deze webinar van het LBBO geeft ontwikkelingspsycholoog Steven Pont tips voor als de scholen weer opstarten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Passend onderwijs en de heropening van scholen

Wat betekent het openen van de scholen concreet en wat houdt dit in voor kinderen die ziek zijn of extra ondersteuning krijgen op school?

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Terugkeer na corona

Deze handreiking van het samenwerkingsverband POBV reikt praktische handvatten aan die v(s)o scholen kunnen gebruiken wanneer ze weer (gefaseerd) open gaan.

po
Documenten & Instrumenten
Opnieuw naar school - Stichting School & veiligheid

Stichting School & Veiligheid heeft een informatieblad en stappenplan met aandachtspunten en praktische tips opgesteld dat scholen ondersteunt bij het weer naar school gaan.

po
Documenten & Instrumenten
Stappenplan weer op school

Om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de eerste acties en het inventariseren van belangrijke onderwijsinhoudelijke vraagstukken is het Stappenplan Weer naar school ontwikkeld.

po
Documenten & Instrumenten
Onderwijs op afstand en terug naar school: focus en inrichting

In deze kaart van de PO-Raad draait het om de vraag: welke keuzes maakt de school voor zowel het onderwijs op school als voor het onderwijs op afstand als de leerlingen weer deels naar school komen?

po vo
Documenten & Instrumenten
Format voor een coachgesprek op afstand

Juist in een tijd als deze zijn coachgesprekken met leerlingen misschien wel belangrijker dan ooit. Het Picasso Lyceum maakte een format met handige vragen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Succesfactoren voor effectief afstandsonderwijs uit onderzoek en praktijk

Vanaf het moment dat de scholen in Nederland sloten, is er met man en macht gewerkt aan het organiseren van onderwijs op afstand. Nu, anderhalve maand later, is het tijd om de balans op te maken. Wat leert deze periode ons over afstandsonderwijs? Welke inzichten uit onderzoek zijn bruikbaar? En wat zijn succesvolle elementen uit de praktijk?

po vo
Documenten & Instrumenten
Welbevinden op afstand

Om leerkrachten en Gezonde Schooladviseurs te helpen om vanuit huis te werken aan welbevinden, is er veel informatie in omloop. Op deze pagina staat de informatie gebundeld voor het helpen bij het werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kwetsbare kinderen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Zo geef je pro-leerlingen praktijkopdrachten voor thuis

Meer dan de helft van de vakken van PrO De Baander uit Amersfoort zijn praktijkgerichte vakken. Hoe geef je dit soort vakken op afstand? En hoe houd je leerlingen en hun ontwikkeling in beeld?

po vo
Documenten & Instrumenten
Autisme & corona

De wegwijzer, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, is voor ouders en kinderen met autisme. Het bevat onder andere tips voor het omgaan met het coronavirus, tips bij stress, werk en eenzaamheid.

po vo
Documenten & Instrumenten
Samenwerking passend onderwijs regio Noord-Kennemerland

In deze film legt Astrid Ottenheym van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland uit hoe zij de kinderen in een kwetsbare situatie ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs thuis.

po vo
Documenten & Instrumenten
Samenwerking passend onderwijs regio Amersfoort

In deze film vertelt Brigitta Gadella over de samenwerking passend onderwijs in Eemland en hoe de scholen en gemeenten samen zorg dragen voor een passende aanpak voor kinderen in kwetsbare posities in coronatijd.

po vo
Documenten & Instrumenten
Samenwerking passend onderwijs regio Lekstroom

In deze film vertelt Marjolein Sluijters van het Samenwerkingsverband Lekstroom hoe zij samenwerkt met professionals, ouders en gemeente om de kinderen in een kwetsbare situatie te ondersteunen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Continuïteit in onderwijs en ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Het Udens College heeft een stroomschema ontwikkeld met de te nemen stappen als er zorgen/signalen zijn rond bepaalde leerlingen en/of gezinnen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kwetsbare kinderen en thuisonderwijs

Deze ‘gereedschapskist’ geeft een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en manieren waarop scholen en anderen juist de kwetsbare kinderen in deze tijd kunnen steunen.

vo
Documenten & Instrumenten
Onderwijs aan kwetsbare leerlingen

Op deze pagina van de VO-raad staan de belangrijkste informatie en ontwikkelingen rond onderwijs aan kwetsbare leerlingen op een rij, alsook tips en voorbeelden over hoe scholen hier vorm aan (kunnen) geven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Website Thuisonderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte

Op www.passendonderwijsthuis.nl staan allerlei tips, links, documenten en andere informatie over thuisonderwijs voor kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.

po vo
Documenten & Instrumenten
Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Op de website van het NJi vinden kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidmakers betrouwbare informatie over het coronavirus en de invloed op opgroeien en opvoeden. Actuele vragen over het omgaan met de noodzakelijke beperkingen worden beantwoord. Daarbij is aandacht voor de toenemende ruimte én verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken die anderen niet schaden.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video