Bedrijfsvoering en verantwoording

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versies kijkdozen 2019-2020 en groeiregeling swv po, vo en (v)so, versie 8 juli 2020

De nieuwe versies kijkdozen 2019-2020 en groeiregeling swv staan online voor po, vo en (v)so: Kijkdoos 2019-2020 groeiregeling voor swv […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Publieksversie jaarverslag draagt bij aan positieve beeldvorming; interview Riemer Roortstra

Het zijn vaak fikse stapels papier, de jaarverslagen waarmee de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoording afleggen over de besteding van de […]

po vo
Documenten & Instrumenten
“Verplichte kost voor samenwerkingsverbanden”

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerkingsverbanden nog heel wat kunnen verbeteren aan hun plan- en verantwoordingssystematiek. Daarom heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) daarvoor een handreiking laten ontwikkelen. We praten erover met Jan Houwing, die als directeur-bestuurder van samenwerkingsverband vo Groningen Stad meewerkte aan de ontwikkeling van de handreiking. Bij het opstellen van het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 maakte zijn samenwerkingsverband als een van de eerste gebruik van het instrument. Wat zijn de bevindingen?

po vo
Documenten & Instrumenten
Kijkdoos 2020-2021 voor swv (v)so

De kijkdoos swv (v)so is aangepast met de nieuwe bedragen voor 2020-2021. Na het downloaden van deze kijkdoos dient ‘Bewerken […]

vo
Documenten & Instrumenten
Kijkdoos 2020-2021 voor swv vo

De kijkdoos voor swv vo is aangepast met de nieuwe bedragen voor 2020-2021. Na het downloaden van deze kijkdoos dient […]

po
Documenten & Instrumenten
Kijkdoos 2020-2021 voor swv po

De kijkdoos voor swv po is aangepast met de nieuwe bedragen voor 2020-2021. Na het downloaden van deze kijkdoos dient […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versie MJB SBO 2021, 22 april 2020

Hier vindt u de nieuwste versie van het meerjarenbegrotingsmodel (Bé Keizer) voor SBO 2021 . Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versie MJB voor (v)so 2021, 22 april 2020

Hier vindt u de nieuwste versie van het meerjarenbegrotingsmodel (Bé Keizer) voor (v)so 2021 . Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie MJB swv vo 2021, 20 april 2020

Nieuwe versies van het meerjarenbegrotingsmodel (Bé Keizer) voor swv vo. Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versie MJB voor swv po 2021, 20 april 2020

Hier vindt u de nieuwste versie van het meerjarenbegrotingsmodel (Bé Keizer) voor swv po. Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Overdrachten SBO en grensverkeer 2019-2020 tm 2022-2023

Hier vindt u de laatste versie voor de overdrachten SBO en grensverkeer 2019-2020 tot en met 2022-2023. 

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie bekostiging (v)so onder passend onderwijs, 14 april 2020

Bekijk hier de nieuwste versie van het document voor bekostiging (v)so onder passend onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie passend onderwijs en de spelregels SBO, 14 april 2020

Bekijk hier de nieuwste versie van het document voor passend onderwijs en de spelregels SBO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie kosten kortdurend verblijf leerling 31 juli 2020 - 31 december 2020, 14 april 2020

Bekijk hier de nieuwste versie van het document voor kosten kortdurend verblijf leerling 31 juli 2020 – 31 december 2020.  

po
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs po, 14 april 2020

Bekijk hier de nieuwste versie van het document voor bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs po.  

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie kosten kortdurend verblijf leerling 1 januari 2020 - 31 december 2020, 14 april 2020

Bekijk hier de nieuwste versie van het document voor kosten kortdurend verblijf leerling 1 januari 2020 tm 31 december 2020.  […]

vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs vo, 14 april 2020

Bekijk hier de nieuwste versie van het document voor de bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs vo.  

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie bekostiging residentiële leerlingen 2020, 14 april 2020

Bekijk hier de de nieuwste versie van het document voor de bekostiging residentiële leerlingen 2020.  

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder passend onderwijs, 14 april 2020. 

Bekijk hier de de nieuwste versie van het document vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder passend onderwijs.  

po vo
Documenten & Instrumenten
SBO Toolbox 2019-2023

Met deze toolbox (van Bé Keizer) berekent u de financiële overdracht voor SBO-leerlingen die in een ander samenwerkingsverband naar school […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwste versie MJB voor swv po en vo, 31 maart 2020

Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen (Infinite) voor swv po en swv vo staan nu online! Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden

Deze handreiking is ontstaan op basis van gesprekken en uitwisseling in een werkgroep die bestond uit medewerkers van swv’s. Het […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten samenwerkingsverbanden, 10 maart 2020

Deze handreiking beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren en heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. | 2020

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versies MJB voor (v)so, sbo en swv po, januari 2020

Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen Bé Keizer voor  (v)so, sbo en swv po staan nu online! Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen voor swv po en vo, 5 november 2019

Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen (Infinite) voor swv po en vo staan nu online! Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kosten kortdurend verblijf en bekostiging residentiële leerlingen po en vo, 31 oktober 2019

Kosten kortdurend verblijf 1 aug 2019 tm 31 december 2019 Kosten kortdurend verblijf 1 jan 2020 tm 31 juli 2020 […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kennispagina ontwikkelgroep 'Stapeling effecten'

Algemene informatie Presentatie bijeenkomst 1 en verslag 1 Presentatie bijeenkomst 2 en verslag 2 Presentatie actieplan swv Kenmerken succesvolle samenwerkingsverbanden […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling

Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei 2019 werden deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste actuele informatie over privacy […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Oproep deelname ontwikkelgroep stapeling van (financiële) effecten en instandhouding van dekkend aanbod

De komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats die grote consequenties hebben op de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Meerjarenbegroting SWV Passend Onderwijs PO 2020

In dit document vindt u een model voor de meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO 2020, versie van 24 maart.

po vo
Documenten & Instrumenten
Meerjarenbegroting (V)SO 2020

Hier vindt u het meerjarenbegrotingsmodel voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, versie maart 2019.

vo
Documenten & Instrumenten
Meerjarenbegroting SWV Passend Onderwijs VO 2020

In dit document vindt u een model voor de meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO 2020, versie maart 2019.

vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe module model meerjarenbegroting swv VO - versie 6.0

De module model meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden VO is weer geüpdatet. Deze module betreft versie 6.0 van het begrotingsmodel. Ten opzichte van versie 5.1 zijn de inhoudelijke aanpassingen beperkt. De tarieven zijn geactualiseerd naar de situatie van september 2018 en enkele onvolkomenheden op detailbladen zijn hersteld.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kijkdoos 2018-2019 groeiregeling voor SWV VO, SWV PO en VSO augustus 2018

De kijkdozen voor het SWV VO, SWV PO en VSO zijn aangepast met de nieuwe bedragen voor 2018-2019 voor het VSO. Er is sprake van een stevige verhoging, bijna 3 procent, ten opzichte van de definitieve bedragen voor 2017-2018 die meer dan 5 procent verhoogd zijn.

po vo
Documenten & Instrumenten
Tien succesfactoren van passend onderwijs

Op basis van de bijeenkomst over verevening in maart 2018 hebben deelnemers succesfactoren voor passend onderwijs geformuleerd. Tijdens de vervolgsessie in juni 2018 is de lijst aangevuld: u leest de volledige lijst hier.

po vo
Documenten & Instrumenten
Overdrachtsverplichting van het swv en de bijstelling van de GPL

In deze notitie uit april 2018 beschrijft Be Keizer hoe de GPL-bedragen leidend zijn voor de bepaling van de overdrachtsverplichtingen die samenwerkingsverbanden hebben. Lastig hierbij is dat na de eerste publicatie in het voorjaar in het najaar veelal nog een bijstelling van de GPL plaatsvindt, terwijl na afloop van het schooljaar nogmaals een nieuwe GPL wordt gepubliceerd.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school, aug-dec 2018

In plaats van inschrijving op een (V)SO-school wordt er momenteel ook vaak gekozen voor een tijdelijke plaatsing op een (V)SO-school waarbij de leerling op zijn reguliere school blijft ingeschreven. De reguliere school betaalt dan de (V)SO-school voor de kosten die de (V)SO-school heeft. De vraag die hierbij direct aan de orde komt is dan: Wat zijn de kosten die hierbij in rekening kunnen worden gebracht en wie betaalt die? Deze notitie uit 2018 gaat hier nader op in en geeft een handreiking om te komen tot een berekening van het te betalen bedrag dat redelijk is.

po
Documenten & Instrumenten
Overdrachten SBO en grensverkeer

Met deze tool berekent u de financiële overdracht voor SBO-leerlingen die in een ander samenwerkingsverband naar school gaan.

po vo
Documenten & Instrumenten
Meerjarenbegroting (v)so

Hier vindt u het meerjarenbegrotingsmodel voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

po
Documenten & Instrumenten
Bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Document over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Bekostiging (v)so in passend onderwijs

Document over de bekostiging van het (v)so onder passend onderwijs.

po
Documenten & Instrumenten
Bekostiging sbo

Om te komen tot een vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder passend onderwijs in verband met het gebruik van zogenaamde Kamers binnen het swv passend onderwijs moet eerst in kaart worden gebracht hoe de bekostiging van de SBO wettelijk geregeld is en welke aanpassingen daarbij in de praktijk tot stand zijn gekomen. [Versie spelregels mei 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bekostiging residentiële leerlingen - okt 2018

Het overgrote deel van de leerlingen in een residentiële instelling volgt onderwijs in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Per categorie verschilt de verantwoordelijkheid – financieel en voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) – die het samenwerkingsverband heeft voor leerlingen in een justitiële (jeugd)inrichting. Deze notitie biedt tekst en uitleg.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking uit 2018 is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor monitoring en verantwoording - maart 2018

Deze handreiking bevat uitgangspunten met betrekking tot verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden en ondersteunt de verdere professionalisering hiervan. Deze handreiking uit 2018 heeft zowel betrekking op de horizontale als de verticale verantwoording. Deze handreiking is tot stand gekomen op initiatief van OCW met behulp een brede werkgroep bestaande uit o.a. de raden, inspectie en samenwerkingsverbanden.

vo
Documenten & Instrumenten
Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs VO

In deze handreiking uit 2018 zet Bé Keizer alle zaken rondom de bekostiging samenwerkingsverband VO op een rij.

po vo
Documenten & Instrumenten
Veelgestelde vragen over btw-vrijstelling

In dit document uit 2017 vindt u zes veelgestelde vragen en de antwoorden over btw-vrijstelling voor passend onderwijs.

vo
Documenten & Instrumenten
Module meerjarenbegroting SWV VO

Deze module geeft samenwerkingsverbanden mogelijkheid beleidsmatige veranderingen door te rekenen of te simuleren. De module is op 24 sept 2018 bijgewerkt en vervangt de versie van april 2018. Ook vindt u hier de Handreiking bij de meerjarenbegroting (versie sept 2018) die nadere uitleg geeft over de bekostiging e.d. van het swv passend onderwijs voor het VO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Herziene notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen

Deze notitie wil samenwerkingsverbanden passend onderwijs helpen goed risicomanagement te voeren en bewuste keuzes te maken bij het bepalen van de aan te houden financiële reserve, het weerstandsvermogen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Bestuursverslag en continuïteitsparagraaf

Goed financieel management begint met wederzijdse afstemming van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Daarbij is het van belang dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd welke wordt vertaald in de begroting. De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag laat zien wat de consequenties is van het voorgenomen beleid op de komende jaren en de hieraan verbonden financiële positie. Onderstaande documenten helpen u hierbij.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school

In plaats van inschrijving op een (v)so-school wordt er momenteel ook vaak gekozen voor een tijdelijke plaatsing op een (v)so-school waarbij de leerling op zijn reguliere school blijft ingeschreven. De reguliere school betaalt dan de (v)so-school voor de kosten die de (v)so-school heeft. De vraag die hierbij direct aan de orde komt is dan: wat zijn de kosten die hierbij in rekening kunnen worden gebracht en wie betaalt die? Deze notitie gaat hier nader op in. In de Handreiking ‘Samenwerking onderwijs in geslotenheid en in residentiële instellingen en samenwerkingsverbanden’ vindt u meer informatie over samenwerking en afstemming tussen samenwerkingsverbanden po en vo en scholen in (open) residentiële instellingen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

Deze rapportage uit 2016 bevat vier afspraken die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Presentatie dashboard

Deze presentatie gaat in op de geschiedenis, uitgangspunten, toepassingen en toekomst van het dashboard.

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet dashboard over 2017

Eind 2017 hebben 148 samenwerkingsverbanden een account op het Dashboard, waarvan 75 po-verbanden en 73 vo-verbanden. In november waren er 235 ontvangers voor de nieuwsbrief. De top 3 van bezochte pagina’s in het VO waren 1. Deelnamepercentage (496 keer), 2. Aantal leerlingen (425 keer) en 3. Toelaatbaarheidsverklaringen (189 keer). In het PO ging het om 1. Deelnamepercentage (317 keer), 2. Aantal leerlingen (315 keer) en 3. Toelaatbaarheidsverklaringen (146 keer). Ook vindt u hier de lijst met opgenomen indicatoren.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking bedrijfsvoering en financieel management samenwerkingsverbanden

Deze handreiking adviseert samenwerkingsverbanden over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management. En wijst de weg naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Dit bestand is geüpdatet op 22 januari 2016.

po vo
Documenten & Instrumenten
Toezichtskader onderwijsinspectie

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video