Thema's

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over negen belangrijke thema’s waar het Steunpunt Passend Onderwijs u bij kan helpen. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen en zetten de belangrijkste documenten en praktijkvoorbeelden op een rij. Verder staan onze helpdeskmedewerkers voor u klaar en gaan wij graag met u in gesprek over ondersteuning en advies op maat.

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En […]

Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoeften van de leerling of een groepje leerlingen. Het staat synoniem voor flexibiliteit en onderwijs op maat.  Dé maatwerkoplossing bestaat niet. Maatwerk kan op vele manieren vormgegeven worden.

Over de mogelijkheden en beperkingen in vergaande samenwerking tussen verschillende onderwijstypen.

Over de inrichting van de samenwerkingsverbanden, hun opdracht en hoe zij vormgeven aan passend onderwijs.

Over veranderende rollen en verantwoordelijkheden en de beweging naar een meer preventieve aanpak.

Extern en intern toezicht door de onderwijsinspectie en verantwoording.

Organisatie, financiën en medezeggenschap.

Van de populatiebekostiging tot opting out. Alles over de inpassing van lwoo en pro in het passend onderwijs.

Zorgbeleid, professionalisering, ouderbetrokkenheid en PO-VO-MBO.

Over thuiszittersproblematiek, cijfers, de aanpak en het voorkomen van thuiszitten.

Samenwerking en afstemming met gemeenten en jeugdzorg.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video