Thema's

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over negen belangrijke thema’s waar het Steunpunt Passend Onderwijs u bij kan helpen. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen en zetten de belangrijkste documenten en praktijkvoorbeelden op een rij. Verder staan onze helpdeskmedewerkers voor u klaar en gaan wij graag met u in gesprek over ondersteuning en advies op maat.

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen en samenwerkingsverbanden vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte.
Over de diverse maatwerkmogelijkheden en hoe u meer ruimte kunt bieden aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Over de mogelijkheden en beperkingen in vergaande samenwerking tussen verschillende onderwijstypen.
Over de inrichting van de samenwerkingsverbanden, hun opdracht en hoe zij vormgeven aan passend onderwijs.
Over veranderende rollen en verantwoordelijkheden en de beweging naar een meer preventieve aanpak.
Over de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden, medezeggenschap, intern en extern toezicht.
Over de organisatie, financiën en het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden.
Over zorgbeleid, toelaatbaarheid en ouderbetrokkenheid.
Over thuiszittersproblematiek, cijfers, de aanpak en het voorkomen van thuiszitten.
Over Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met gemeenten en jeugdhulp en de school als werkplaats voor jeugdhulp. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video