po vo
30 maart 2016

Themabijeenkomsten passend onderwijs & governance

Vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseren wij dit jaar drie themabijeenkomsten over passend onderwijs & governance voor (school)bestuurders en directeuren samenwerkingsverbanden.

Governance binnen samenwerkingsverbanden (SWV) is een complex en delicaat onderwerp. Maatschappelijke verantwoording, functiescheiding, intern en extern toezicht zijn belangrijke elementen. De belangen zijn groot, aangezien het beleid van het SWV een grote impact heeft op de begroting van de school. Om die reden willen bestuurders graag meepraten over de inhoud. Maar hierin komt men onherroepelijk ook andere schoolbesturen tegen, met soms tegengestelde belangen. Deze dillema’s zorgen voor uitdagingen rond beleid en toezicht binnen het SWV.

In de drie themabijeenkomsten verkennen wij met elkaar de dillema’s, praten wij over mogelijke oplossingsrichtingen en staan stil bij goede voorbeelden.

Bijeenkomst 1 – 7 juni 2016 van 9.00 uur tot 12.30 uur

Thema: Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de bijbehorende taken en rollen

Aspecten binnen de bijeenkomst:

  • Maatschappelijke taak van het SWV versus het belang van het schoolbestuur
  • Invulling van de gedeelde autonomie en invloed op het beleid van het SWV
  • Onderlinge relaties binnen het samenwerkingsverband
  • Rolzuiverheid (rollen, taken, elkaar aanspreken)

De bovengenoemde aspecten gaan over ‘goed gedrag’. Over gedrag is veel te zeggen, maar hiervoor geldt vooral dat men leert leert door het te doen. De bijeenkomst heeft om deze reden het karakter van een simulatie. Als deelnemer krijgt u een casus van een fictief samenwerkingsverband waarin dillema’s die verbonden zijn aan de genoemde aspecten aan bod komen. In de simulatie wordt een bestuursvergadering na gespeeld. Na afloop bespreken we de simulatie en kijken wij naar de leerpunten.

Bijeenkomst 2: 4 oktober 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Thema: Leren met en van elkaar – het delen van kennis en goede voorbeelden

Aspecten binnen de bijeenkomst:

  • Bespreken van praktijkvoorbeelden en good practices
  • Kennis nemen van onderzoek rond governance passend onderwijs
  • Inspiratie: governance praktijk in gemeente land

In deze bijeenkomst staat de volgende vraag centraal: wat kunnen wij hiervan leren? Tijdens de bijeenkomst komen drie sprekers aan het woord. Het eerste uur het SWV dat een goed voorbeeld omtrent intern toezicht heeft. Het toezicht wordt ingevuld door schoolbesturen. In het tweede uur komen onderzoekers aan het woord die de situatie rond passend onderwijs en governance hebben onderzocht. Het derde uur wordt ingevuld door een spreker afkomstig van een gemeente. Veel gemeenten werken in de regio met elkaar samen in gemeenschappelijke regelingen (verlengd lokaal bestuur). Deze samenwerking is tot op zekere hoogte vergelijkbaar qua governance met passend onderwijs. Als deelnemer leert u welke dilemma’s er spelen en hoe deze in de praktijk zijn opgelost.

Bijeenkomst 3: 15 november 2016 van 13.30 uur tot 16.30 uur

Thema: Naar onafhankelijker toezicht – hoe zet u de transitie in?

Aspecten binnen de bijeenkomst:

  • Het samenwerkingsverband op lange termijn: wat is de stip op de horizon?
  • Hoe komt u bij het voor u ideale model? En welke stappen moet u zetten om daar te komen?
  • Ruimte voor toezicht commissies en inbreng van ouders of anderen van buiten?

Samenwerkingsverbanden hebben soms de neiging om externe invloeden buiten de deur te houden. In deze bijeenkomst staan we stil bij wat de maatschappelijke meerwaarde kan zijn van externe impulsen. In deze bijeenkomst worden in het eerste deel governance modellen besproken waarbij externe personen of de rol van intern toezichthouder vervullen (raad van toezicht) of anderszins betrokken zijn bij het SWV (een maatschappelijke adviesraad bv). Ingezoomd wordt op de meerwaarde die het kan hebben om ‘van buiten naar binnen’ te kijken en de focus op de maatschappelijke meerwaarde van passend onderwijs. In het tweede deel van de bijeenkomst wordt besproken welke stappen u moet zetten om de transitie vorm te geven.

Praktische informatie

Wanneer en waar:
Bijeenkomst 1: 7 juni 2016 van 9.00 tot 12.30 in Utrecht met aansluitend netwerklunch.  Locatie: De Verdieping, het vergadercentrum van Sardes, Lange Viestraat 371 in Utrecht
Bijeenkomst 2: 4 oktober 2016 van 12.30 tot 16.30 bij de VO-raad in Utrecht, start met
een lunch en afsluitend een netwerkborrel.
Bijeenkomst 3: 15 november 2016 van 13.30 tot 16.30 bij de VO-raad in Utrecht, met aansluitend een
netwerkborrel
Voor wie: (School)bestuurders en directeuren samenwerkingsverbanden.
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Vragen: Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.
Aanmelden: U kunt zich voor één of meerdere bijeenkomsten aanmelden via dit formulier.


Nieuws 11 december 2019

Factsheet evaluatie passend onderwijs

In de ‘Tussenstand passend onderwijs: vragen en feiten’ hebben de betrokkenen die de evaluatie passend onderwijs uitvoerden, vragen en feiten […]

Meer lezen »

Nieuws 11 december 2019

Vooruitblik activiteitenaanbod 2020

In 2020 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs verschillende ondersteunende activiteiten. We willen u graag attenderen op de bijeenkomsten die gepland […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video