Banner

Ouder- en jeugdsteunpunten

Ouders en jeugdigen hebben, in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ze worden desgewenst ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke context is anders. Het is daarom belangrijk dat ouders en jeugdigen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden.

In elk samenwerkingsverband komt daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en jeugdigen vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en jeugd- steunpunt helpt het beleid in het samenwerkingsverband door de ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

icnMeer lezenSluit
Banner
Vliegende Brigade ouder- en jeugdsteunpunten | Onafhankelijk werken

Bekijk terugblik